Fundusze Europejskie w Charsznicy – inwestycje i rozwój

08.09.2019
Tym razem gościliśmy w Kapuścianej Stolicy Polski – małopolskiej Charsznicy. Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich towarzyszył XXV Charsznickim Dniom Kapusty.

Charsznica02.jpg

Długa lista projektów

Charsznica to przykład Gminy, która wie jak korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Chociaż to tereny rolnicze z roku na rok przybywa tu lokalnych firm, rozwija się baza turystyczno-rekreacyjna i sportowa. Na każdym kroku widać aktywność i determinacje lokalnych władz w ulepszaniu warunków życia mieszkańców Gminy.
Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad między innymi za sprawą środków europejskich znacznie poprawiła się infrastruktura techniczna i społeczna. Zbudowano między innymi wodociągi z oczyszczalnią ścieków i elektrownią słoneczną, zainstalowano ponad 500 kolektorów słonecznych dla uzyskania ciepłej wody na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej. Zamontowano nowoczesne oświetlenie, wyremontowano drogi – długo można wymieniać gminne inwestycje, ale tu myśli się także o człowieku.

Pomoc, wsparcie, opieka

Gmina troszczy się o osoby starsze, niepełnosprawne, potrzebujące pomocy. Wybudowano Dom Pomocy Społecznej, budynki po zamkniętych szkołach zagospodarowano dla osób starszych i niepełnosprawnych. W Witowicach powstał Zakład Aktywności Zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych, a w Podlesicach prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 20 podopiecznych.

Czas na rewitalizację

Do połowy przyszłego roku na terenie Miechowa - Charsznicy będzie prowadzonych 8 projektów. W budynku zabytkowego dworca PKP powstanie lokalne centrum aktywności społeczno-zawodowo-kulturalnej, w którym swoje siedziby będzie mieć Gminny Ośrodek Kultury, świetlica środowiskowa, punkt interwencji kryzysowej, punkt aktywizacji zawodowej i spółdzielnia socjalna. Przy budowanym przedszkolu gminnym zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni, a na terenie administrowanym przez spółdzielnię mieszkaniową staną altany, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz mała architektura, które będą idealnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Oprócz tego projekt zakłada termomodernizację Gminnej Biblioteki Publicznej i 8 budynków mieszkalnych należących do gminy Charsznica.

Aktywni mieszkańcy

Gmina chce być miejscem przyjaznym nie tylko mieszkańcom, ale też odwiedzającym ją gościom. Razem z innymi dziesięcioma Gminami Charsznica włączyła się w budowę małopolskich szlaków rowerowych.

Fundusze Europejskie - w centrum zainteresowania

Tradycyjnie bardzo dużo pytań dotyczyło wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej, ale pytanie nie dotyczyły tylko bezzwrotnych dotacji, wiele osób interesowały także pożyczki. Specjaliści dyżurujący w Mobilnym Punkcie Informacyjnym przeprowadzili także mnóstwo rozmów nt. możliwości dofinansowania szkoleń językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy czy szkoleń zawodowych.