Gminny ośrodek rekreacyjno-sportowy w Kłaju otwarty

15.06.2022
W dawnej żwirowni nad Rabą, na granicy Kłaja i Targowiska, uroczyście otwarto nowoczesny ośrodek wypoczynkowy. Do dyspozycji mieszkańców i turystów są m.in. dwie plaże, przystań dla miłośników sportów wodnych i park linowy. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Małopolska pięknieje dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. W tym przypadku zrewitalizowano tereny poprzemysłowe dawnej żwirowni i przystosowano je do celów rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców. Nowy ośrodek będzie miejscem spotkań nie tylko mieszkańców gminy, ale również dla odwiedzających Małopolskę turystów

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Małpi gaj

W ramach inwestycji przystosowano teren powyrobiskowo-poprzemysłowy oraz zagospodarowaniu go na nowoczesny ośrodek rekreacyjny. Prace polegały m.in. na:

 • uporządkowaniu przestrzeni publicznej,
 • zabezpieczeniu terenu przed ryzykiem zalania/wystąpienia powodzi,
 • utworzeniu terenów rekreacyjnych i plaży z pływającymi pomostami,
 • wyposażeniu obiektu w niezbędną infrastrukturę tj. pomieszczenia sanitarne, przebieralnie i wiaty turystyczne,
 • wybudowano parking,
 • stworzono „Miasteczko Rowerowe” z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
 • wyposażono w niezbędny sprzęt tereny rekreacyjne.

Zostały również utworzone:

 • park tematyczny – „Układ Słoneczny” z głazami ułożonymi na okrężnych ścieżkach o nawierzchni mineralnej, przedstawiającymi układ heliocentryczny,
 • park tematyczny – „Formacje skalne”, czyli prezentacja rozmaitych utworów geologicznych i form skalnych z dróżką o nawierzchni mineralnej,
 • park sensoryczny - „Ścieżka traw” o zróżnicowanej murawie na krańcu zachodnim,
 • elementy małej architektury – ławki, stoliki, stojaki na rowery, tablice informacyjne.

Plac zabaw dla dzieci. W tle widoczna zieleń.

Przestrzeni została nadana funkcja kąpieliskowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą: plażą piaszczystą, pomostami pływającymi, platformami dla wędkarzy, wiatami - altanami, przebieralnią i sanitariatami, placem zabaw dla maluchów i dzieci starszych z parkiem linowym, boiskami do siatkówki plażowej, siłownią, miejscami na ognisko, placem gospodarczym oraz parkingiem.

Plaża nad wodą

Całkowity koszt tej inwestycji to przeszło 4 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło blisko 2 mln zł.

Również w Kłaju wicemarszałek Łukasz Smółka spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami gminy, którzy przybyli na lekcje z bezpieczeństwa ruchowego. Dzieci otrzymały gadżety poprawiające ich widoczność na drodze oraz poznały zasady ruchu drogowego.