Harmonogram udzielania zamówień publicznych

Kategoria: Zamówienia publiczne

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (IZ RPO WM) informuje beneficjentów osi IV i VI o opublikowaniu wzoru  harmonogramu udzielania zamówień publicznych. 

Przypominamy, że beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych do IZ RPO WM poprzez SL 2014 w terminie do 14 dni od podpisania Umowy o dofinansowanie.

Wzór harmonogramu udzielania zamówień publicznych (.xlsx, 12 KB)