Historyczne centrum Krynicy w nowoczesnej odsłonie

26.06.2020
Ponad 4 mln zł unijnej dotacji pozwoliło na przywrócenie terenom parkowo-spacerowym pomiędzy Pl. Dietla a Pijalnią Jana ich dawnego charakteru reprezentacyjnego salonu uzdrowiskowego.

Plac w uzdrowisku

Fot. Adam Klimkowski

Krynica rozwija infrastrukturę uzdrowiskową

Realizacja inwestycji na Polanie Janówka dobiegła końca. Ten klimatyczny zakątek Krynicy jest już w pełni dostępny dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy – dziś to idealne miejsce na spacer i relaks. Polana zazieleniła się dzięki  nowym nasadzeniom roślin, powstał reprezentacyjny plac przed pijalnią, a całość oświetlono stylowymi latarniami i uzupełniono ławkami w atrakcyjnych formach architektonicznych. Przebudowano modernistyczny mostek na potoku Palenica, a także odnowiono fontannę nadając jej nowoczesnego charakteru. Wartość przedsięwzięcia to niemal 6 mln zł, z czego ponad 4 mln zł gmina pozyskała na ten cel z Funduszy Europejskich.

Restauracja w parku

Fot. Adam Klimkowski

W zgodzie z tradycją, ale z duchem czasu

Planując zmiany w przestrzeni publicznej na Polanie Janówka zadbano o przywrócenie  historyczno-lokalnego charakteru i klimatu tego miejsca. Przejście na drugą stronę polany zostało poprowadzone przez nową pergolę z ażurową ścianą z pionowych elementów z motywami obrazów Nikifora jako stałej ekspozycji. Natomiast w bliskim sąsiedztwie Pijalni Jana usytuowano odtworzoną na podstawie archiwalnych dokumentów i zdjęć miniaturę altany, która została rozebrana w 1923r. Obiekt ten stanowi niebagatelną atrakcję turystyczną, gdyż jest odtworzeniem pierwowzoru jednej z pierwszych altan w Krynicy-Zdroju.

Plac w uzdrowisku

Fot. Adam Klimkowski

Uzdrowisko dostępne dla wszystkich turystów

Odtworzenie reprezentacyjnego salonu uzdrowiskowego na Polanie Janówka pozwoliło stworzyć atrakcyjną przestrzeń spacerową dla turystów oraz osób zażywających kuracji wodnych w Pijalni Jana. Gmina zainwestowała środki unijne również w rozwiązania umożliwiające szersze korzystanie z oferty uzdrowiska – także przez osoby z niepełnosprawnościami. Jest to m.in.: makieta Polany Janówka, która pozwala zapoznać się niewidomym i niedowidzącym z dziedzictwem Krynicy-Zdroju. Makietę uzupełniono o krótki opis w języku Braille’a. Również tablice informacyjne o Polanie Janówka i najciekawszych gatunkach roślin rosnących w parkowej przestrzeni, a także opisy do zabytkowej Pijalni Jana oraz pomnika Nikifora Krynickiego, które zawierają prosty tekst, a także krótkie streszczenie w języku Braille’a.