Informacja dotycząca projektu zgłoszonego w trybie pozakonkursowym i wskazanego do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

08.10.2021

Zarząd Województwa Małopolskiego dziękuje za przesłane propozycje projektów pozakonkursowych w ramach naboru na zgłoszenia dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr 1408/21 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie projektu zgłoszonego w trybie pozakonkursowym i wskazanego do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu na ścieżkę identyfikacji w trybie pozakonkursowym następującego projektu pn. „Etnografia bez granic - pilne prace modernizacyjne w obiekcie Muzeum Etnograficznego w Krakowie przy placu Wolnica 1” zgłoszonego przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Projekt będzie identyfikowany w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.