Jak poprawić efektywność energetyczną budynków?

10.08.2019
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, towarzystwa budownictwa społecznego, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im podmioty. Organizacje mogą skorzystać z oferty pożyczkowej wspierającej inwestycje modernizacji energetycznej.

Na co można wziąć pożyczkę?

Inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste oraz oświetlenia na energooszczędne
 • przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących
 • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem
 • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła
 • instalacja mikrokogeneracji/mikrotrigeneracji na potrzeby własne
 • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Korzystna oferta

 • Wartość pożyczki od 100 tys. do 3,2 mln zł!
 • Warunki korzystniejsze niż rynkowe
 • Oprocentowanie od 0,15% do 0,5% w skali roku uzależnione od osiągniętych oszczędności energii Oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania.
 • Okres spłaty: do 20 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy.
 • Brak prowizji i innych opłat
 • Wkład własny: 24% wartości przedsięwzięcia (w przypadku pożyczek w formie pomocy inwestycyjnej).

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów jest przeprowadzenie audytu energetycznego, służącego m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii oraz możliwościach opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Warto dodać, że preferowane są projekty w zakresie efektywności energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE, jak również w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Minimalny poziom efektywności energetycznej wynosi 25%.

Gdzie można uzyskać pożyczkę?

Menedżerem Funduszu Funduszy, czyli zarządzającym kompleksową ofertą unijnych pożyczek w Małopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikiem finansowym, który bezpośrednio zajmuje się udzielaniem pożyczek jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pożyczki udzielane są przez cały czas. Warto z nich skorzystać!

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM