Jesteś zdolnym uczniem? Masz szansę na stypendium!

16.10.2017
Edukacja na najwyższym poziomie to jeden ze znaków rozpoznawczych naszego regionu. Do 26 października 2017 r. uczniowie z Małopolski mogą starać się o pieniądze przyznawane w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego.

PO WER.jpg

Dzięki nim będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki czy przedsiębiorczości.

"Regionalny Program Stypendialny to tylko jedno z wielu działań województwa, którego celem jest inwestycja w wiedzę młodych Małopolan. Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie z Małopolski mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie. To konkretne wsparcie, które pozwala im na zakup interesujących książek, programów do nauki czy udział w zajęciach dodatkowych, dzięki którym poszerzają swoją wiedzę. Wiemy jak ważne jest to wsparcie, dlatego w sumie w najbliższych latach przeznaczymy na ten cel niemal 30 mln zł ze środków unijnych" – podkreśla Grzegorz Lipiec, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za edukację.

O roczne stypendia wartości 4 800 zł mogą starać się uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 5-7), o 6 000 zł – młodzież z dotychczasowych gimnazjów, a o 7 200 zł – ze szkół ponadgimnazjalnych. Aby znaleźć się w gronie uczniów, którym zostaną przyznane stypendia – bez względu na etap edukacji – należy wykazać się znakomitymi wynikami, zwłaszcza z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Uczniowie z klas 5-7 szkoły podstawowej powinni uzyskać w minionym roku szkolnym średnią ocen z tych przedmiotów co najmniej 5,0, z dotychczasowych gimnazjów – co najmniej 4,5, a ze szkół ponadgimnazjalnych – co najmniej 4,25. Należy mieć także wysoką średnią ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów.

Pieniądze z Regionalnego Programu Stypendialnego mogą trafić do uczniów mieszkających w Małopolsce oraz uczących się w szkołach znajdujących się na terenie województwa. Co będzie jeszcze brane pod uwagę? Małopolscy prymusi oprócz wysokich wyników w nauce mogą wykazać się też szczególnymi osiągnięciami takimi jak udział w olimpiadach i konkursach, realizacja indywidualnego toku nauki czy uczestnictwo w zajęciach na uczelniach wyższych. Zwracana będzie też uwaga na to, czy dany uczeń mieszka na obszarach wiejskich, jest osobą niepełnosprawną, wywodzi się z rodziny wielodzietnej lub rodziny, która jest w trudnej sytuacji materialnej. 

Szczegółowe informacje na temat stypendium wraz z formularzami zgłoszeniowymi

Przypomnijmy, że Regionalny Program Stypendialny to kontynuacja realizowanego w latach 2008-2015 Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W sumie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przewidziano przyznanie 5110 stypendiów, objęcie wsparciem 2000 uczniów i zrealizowanie 5110 indywidualnych planów rozwoju w latach szkolnych 2016/17 – 2022/23.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM