Jeszcze bardziej atrakcyjna Małopolska

23.06.2017
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania unijnego na realizację 38 projektów, dzięki którym jeszcze bardziej wzrośnie atrakcyjność turystyczna Małopolski.

rekreacja.jpg

Przyszłe inwestycje na pewno przyczynią się do lepszego wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Można więc liczyć, że spotkają się z zainteresowaniem osób poszukujących ciekawych miejsc do aktywnego wypoczynku.

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektów został określony na poziomie 75%, a na realizację wszystkich zadań przeznaczono łącznie ponad 68,8 mln złotych.

Krakowski Obszar Metropolitalny

Projekt „Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby” zakłada powstanie stref aktywnego wypoczynku w gminach Gdów, Kłaj i Drwinia (wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego – 5,84 mln. zł).

Tereny rekreacji i wypoczynku powstaną również nad Szreniawą w Słomnikach (831 tys. zł), w miejscowości Dubie, w gminie Krzeszowice (675 tys. zł), w Iwanowicach Włościańskich (540 tys. zł) oraz w Wężerowie, w  gminie Słomniki (803 tys. zł).

W Biórkowie Wielkim i Koniuszy wybudowane zostaną boiska i korty tenisowe, utworzonych zostanie również 10 placów zabaw w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Koniusza (1,12 mln zł).

W Bochni powstanie tężnia wraz z komorą solną (3,68 mln zł), a w Nowym Wiśniczu park u podnóża Zamku Kmitów i Lubomirskich (1,52 mln zł).

Małopolska Zachodnia

Poważnej rozbudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej można się spodziewać w Parku Miejskim w Wadowicach (3,46 mln zł), utworzone zostaną Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chełmku (2,25 mln zł) oraz kompleks rekreacyjny w Dąbrówce w gminie Stryszów (700 tys. zł). Przebudowane zostaną również tereny rekreacyjne przy ul. Sobieskiego w Kętach (1,03 mln zł).

Zagospodarowany pod katem rekreacji zostanie zbiornik wodny Chechło, znajdujący się na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów (4,73 mln zł). Na modernizację może też liczyć kąpielisko miejskie w Wolbromiu (760 tys. zł).

Ze środków unijnych przeprowadzony zostanie pierwszy etap zagospodarowania terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (2,25 mln zł).

Sporych inwestycji możemy się też spodziewać w ośrodku Czarny Groń, w gminie Andrychów, gdzie prywatny inwestor wybuduje centra sportów rowerowych i wodnych oraz edukacyjną strefę Pingwina - międzypokoleniowe centrum aktywnego wypoczynku (4,54 mln zł).

Subregion podhalański

W Suchej Beskidzkiej na zboczu góry Mioduszyna wybudowana zostanie platforma widokowa (91 tys. zł). Wieże widokowe powstaną również w Nowym Targu, a tamtejszy samorząd miejski otrzyma ponadto środki na zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych (602 tys. zł)

Na zagospodarowanie może liczyć Dolina Micholowska w Maniowach (889 tys. zł) oraz tereny wzdłuż Dunajca w Krościenku (803 tys. zł). Boiska wielofunkcyjne i siłownie zewnętrzne powstaną w miejscowościach znajdujących się na terenie gminy Łapsze Niżne (1,1 mln zł),  a karczma widokowa przy stacji narciarskiej w Jurgowie (1,47 mln zł).

Ogólnodostępne tereny rekreacyjne powstaną w centrum Poronina (270 tys. zł) oraz w Borze, Bańskiej Niżnej i Zaskalu na terenie gminy Szaflary (673 tys. zł). Rozbudowany kompleks sportowo – rekreacyjny zbudowany zostanie również w pobliżu Olczy i Pardałówki w Zakopanem (1,06 mln zł).

Subregion sądecki

Na największy zakres wsparcia unijnego na Sądecczyźnie mogą liczyć: budowa centrum rekreacyjnego nad Starosądeckim Stawem (3,3 mln zł), projekt zakładający utworzenie centrów turystyczno - rekreacyjnych na terenie gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i Miasta Grybów (3,64 mln zł) oraz wniosek o renowację Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju (3,92 mln zł).

W Łącku powstaną ścieżki biegowo – rowerowe (2,36 mln zł), natomiast w Nowym Sączu park rekreacji przestrzennej (1,08 mln zł). Gmina Niedźwiedź planuje budowę infrastruktury aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej (1,4 mln zł).

W Sękowej prywatny inwestor zaadaptuje budynek pod działalność regionalnej izby pamięci kulinarnej (2,17 mln zł), a centra aktywnego wypoczynku powstaną lub zostaną rozbudowane również w gospodarstwie pasiecznym w Stróżach (524 tys. zł) oraz na terenie kompleksu Kasina Ski w gminie Mszana Dolna (207 tys. zł).

Subregion tarnowski

Na terenie subregionu tarnowskiego bardzo rozbudowany projekt polegający na rozbudowie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej realizowany będzie w dwóch etapach przez Tarnowską Organizację Turystyczną. Inwestycje będą prowadzone w Tarnowie oraz w wielu miejscowościach znajdujących się w powiatach brzeskim, tarnowskim i dąbrowskim. TOT otrzymał wsparcie unijne w wysokości 8,55 mln zł.

Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR