Kierunek Kariera Zawodowa - bony już w listopadzie

Kategoria: Wydarzenia
17.10.2018
Trwają przygotowania do uruchomienia 7 listopada 2018 r. systemu bonowego projektu "Kierunek Kariera Zawodowa", w którym uczestnicy z pomocą dofinansowania ze środków EFS będą mogli rozwijać swoje kompetencje, uczestnicząc w szerokiej ofercie szkoleń zawodowych.

Logo KKZ.jpg

"Kierunek Kariera Zawodowa" to najnowszy projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, realizowany na podstawie Uchwały nr 1491/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w ramach 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Poddziałania 10.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, którego celem jest rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.

Kto może zostać uczestnikiem projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"?

Aby stać się uczestnikiem projektu "Kierunek Kariera Zawodowa", należy w pierwszej kolejności skorzystać z usługi doradczej, która kończy się sporządzeniem Bilansu Kariery. Zostaną w nim określone kierunki i obszary podwyższania i uzupełniania kwalifikacji.

W związku z tym, że usługa doradcza jest częścią komplementarnego projektu "Kierunek Kariera" należy spełnić warunki brzegowe wejścia do projektu "Kierunek Kariera":

 • ukończone 18 lat; 
 • wykształcenie maksymalnie średnie, na poziomie maturalnym (z tego wymogu wyłączono osoby, które ukończyły 50 lat); 
 • zatrudnienie (bez względu na formę) oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek; 
 • związek z województwem małopolskim (zamieszkanie, miejsce zatrudnienia, szkoła).

Uwaga! Osoby w przedziale wiekowym od 18-25 lat biorą udział w rekrutacji ograniczonej czasowo. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie: kierunek.pociagdokariery.pl.

Uczestnicy projektu "Kierunek Kariera", którzy skorzystali z usługi doradczej i otrzymali Bilans Kariery w okresie od 1.01.2016 r. do dnia uruchomienia systemu bonowego projektu "Kierunek Kariera Zawodowa", chcąc skorzystać z dofinansowania szkoleń zawodowych na dzień wejścia do projektu "KKZ", muszą wykazać jedynie związek z województwem małopolskim.

Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"?

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych umożliwiających zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami), takich jak:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe; 
 • kursy umiejętności zawodowych; 
 • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych;
 • szkolenia zawodowe; 
 • język obcy zawodowy; 
 • prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z kwalifikacją, D, T; 
 • egzaminy zewnętrzne; 
 • studia podyplomowe.

Jak można zgłosić się do projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"?

Każda osoba spełniająca warunki progowe, o których mowa wyżej, zgłasza się do programu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. W tym celu należy wejść na stronę internetową: kierunek.pociagdokariery.pl i kliknąć w kafelek "Zgłoś się".

W razie problemów technicznych uniemożliwiających rejestrację prosimy
o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: