Lokalny System Ostrzegania Powodziowego Powiatu Tarnowskiego wyróżniony w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2022”

27.05.2022
Powiat Tarnowski zdobył I miejsce w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2022” zorganizowanym przez Serwis Samorządowy PAP. Doceniony został projekt pn. „Lokalny System Ostrzegania Powodziowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 Radar meteorologiczny w miejscowości Falkowa w gminie Ciężkowice.
Fot. cieżkowice.pl

Adresatem konkursu były wszystkie samorządy, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w swoich jednostkach. Głównym kryterium oceny projektów były nowatorstwo w skali kraju oraz efektywność zastosowanych rozwiązań.

Nagrody zostały przyznane w sześciu kategoriach: miasta duże, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty i województwa.

Projekt budowy Lokalnego Systemu Ostrzegania Powodziowego, który zdobył I miejsce w kategorii „Powiaty”, składał się z dwóch etapów. Ten ostatni kosztował 3 mln zł, z czego – 2,4 mln zł stanowiło dofinansowanie ze Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

System ostrzegający o zagrożeniach powodziowych mieszkańców powiatu tarnowskiego, w przyszłości ma zostać rozszerzony także na powiaty gorlicki i nowosądecki. Jego sercem jest radar w Falkowej znajdujący się na styku tych trzech powiatów.