Małopolska efektywnie inwestuje Fundusze Europejskie

14.01.2022
Ponad 9 tys. złożonych projektów o wartości dofinansowania 24 mld zł, ponad 4 tys. zawartych umów na kwotę 12,4 mld zł oraz 20,5 mld zł potwierdzonych wydatków skierowanych do rozliczenia w Komisji Europejskiej - to dane liczbowe pokazujące efekty siedmioletniej realizacji Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2014-2020.

Za każdą z tych liczb stoi realna inwestycja; nowa obwodnica, pociąg, respirator dla szpitala, czy szkolenie dla osób bezrobotnych. 

Finiszujemy w dobrym stylu

Nasze województwo realizuje drugi, co do wielkości program regionalny w kraju. Unijne środki lokujemy szybko i sprawnie. To z jednej strony zasługa beneficjentów, którzy chętniej i odważniej sięgają po wsparcie, a także sprawnie rozliczają swoje przedsięwzięcia, z drugiej zaś - efektywnego gospodarowania budżetem przez Zarząd Województwa.

Rok 2021 zakończyliśmy z bardzo dobrem wynikiem. Zainwestowaliśmy już ponad 12,4 mld zł, co stanowi 93 % kwoty całej puli przeznaczonej dla Małopolski na lata 2014-2020. Dzięki decyzjom Zarządu Województwa nie straciliśmy ani jednego euro z zaplanowanej kwoty. Fundusze europejskie inwestujemy efektywnie dbając przy tym o to, aby były one przeznaczane na przemyślane inwestycje  i projekty. Dzięki temu jesteśmy pewni, że z ich rezultatów Małopolanie będą korzystać przez kolejne lata

- mówi marszałek Witold Kozłowski

Korzystamy wszyscy

Dzięki środkom z Funduszy Europejskich zrealizowaliśmy tak spektakularne projekty, jak wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, zakup nowoczesnych pociągów, czy doceniane przez wszystkich projekty społeczne i edukacyjne Tele-Anioł i Kierunek Kariera.

Ostatnie lata to czas niezwykle dynamicznego rozwoju naszego województwa. Zawdzięczamy to temu, że Małopolska bardzo dobrze wykorzystuje swój potencjał, ale także temu, że ważne dla naszego regionu inwestycje możemy finansować z Funduszy Europejskich. Nasi mieszkańcy efektywnie czerpią z możliwości, jakie dają środki unijne. To dzięki Funduszom Europejskim region przeszedł tak ogromną zmianę cywilizacyjną.

– podkreśla Łukasz Smółka wicemarszałek Małopolski

W obecnym rozdaniu unijnych funduszy Małopolska najwięcej pieniędzy przeznaczyła na politykę energetyczną i transport. Szacuje się, że dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 245,3 tys. ton równoważnika, CO 2 rocznie. Dzięki środkom z Brukseli wymienianych lub modernizowanych jest obecnie ponad 22 tys. kotłów, z kolei termomodernizacją objęto 614 szkół, domów kultury i innych budynków użyteczności publicznej w całym województwie.

Kolejne obszary, w ramach, których z sukcesem wykorzystujemy unijne wsparcie to inwestycje drogowe, wsparcie służb ratunkowych, projekty rozwijające potencjał turystyczny regionu, pomoc mieszkańcom borykającym się z różnego typu problemami na rynku pracy, czy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Duża pomoc kierowana jest również do małopolskich uczelni i przedsiębiorców.

Ostatnia szansa na dotacje w 2022 r.

Obecna perspektywa finansowa dla programów regionalnych zakończyła się wraz z 2020 rokiem. Natomiast na rozliczenie całego Programu mamy czas do roku 2023. Dlatego jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną dwa nowe konkursy. Ponad 4 mln zł skierowane zostanie na realizacje projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, kolejne blisko pół miliona złotych trafi do małopolskich przedsiębiorców w ramach konkursu na Bony na innowacje.

Idzie nowe!

Jeszcze w tym roku ponad 33,5 miliona euro trafi do małopolskich szpitali i firm w ramach unijnego instrumentu REACT-EU. Trwają też intensywne prace nad nowym programem „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości”

Liczmy, że nowy program na lata 2021-2027 zostanie zaakceptowany przez służby Komisji Europejskiej w I/ II kwartale 2022 roku. Kolejny etap to jak najszybsze uruchomienie pierwszych konkursów

– zapowiada wicemarszałek Smółka. W ramach nowej puli środków do Małopolski trafi 2,32 mld euro.