Małopolska myśli o osobach niesamodzielnych

05.02.2020
W środę, 5 lutego w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości odbyło się uroczyste przekazanie listów intencyjnych dotyczących realizacji projektów skierowanych do osób niesamodzielnych.

W wydarzeniu wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki.

Wicemarszałek Łukasz Smółka i Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu, aż o niemal 79 mln zł środków na projekty dotyczące wsparcia usług opiekuńczych oraz interwencji kryzysowej w Małopolsce z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu wsparcie otrzyma dodatkowo 35 projektów i przełoży się to na konkretne działania w całym naszym regionie.

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dzięki zwiększeniu środków na projekty dotyczące wsparcia usług opiekuńczych oraz interwencji kryzysowej dofinansowanych zostanie: 11 centrów wsparcia opiekunów nieformalnych, 22 placówki zapewniające dzienną opiekę i aktywizację osób starszych w dziennych domach dla osób starszych i 6 ośrodków interwencji kryzysowej

- podkreśliła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Powiaty: Tarnowski, Bocheński, Oświęcimski, Myślenicki oraz Wielicki to tylko niektóre z regionów Małopolski, które otrzymały dofinansowanie na nowe projekty. Uzyskane środki beneficjenci przeznaczą między innymi na koszty adaptacji i wyposażenia placówek zapewniających dzienną opiekę osób niesamodzielnych, zatrudnienie personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów oraz dietetyków, koszty związane z funkcjonowaniem placówki (wyżywienie, transport, organizacja zajęć z zakresu aktywizacji osób niesamodzielnych), koszty związane z uruchomieniem centrów wsparcia opiekunów (najem lokalu, organizacja indywidualnego poradnictwa, szkolenia i praktyki opiekuńcze, w tym niestacjonarne, usługi „menadżerów opieki”); zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego.

Infrastruktura drogowa i kolejowa stanowi kluczowy element strategii naszego województwa, ale zawsze na pierwszym miejscu stawiamy drugiego człowieka i potrzeby osób niesamodzielnych, starszych, potrzebujących, wymagających wsparcia i opieki. To właśnie z myślą o nich uruchamiamy szereg konkursów, które mają na celu poprawę ich sytuacji i komfortowego funkcjonowania w społeczeństwie

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Osoby niesamodzielne nie potrafią wykonywać czynności życia codziennego. Celem powyższych zadań jest potrzeba stworzenia łatwiejszego dostępu do usług wspomagających osoby niesamodzielne i ich opiekunów, a także wsparcie dla osób dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi. Wsparciem dla osób niesamodzielnych jest pomoc opiekunów nieformalnych – osób z kręgów rodzinnych, sąsiedzkich, przyjaciół, którzy nie świadczą swoich usług zawodowo i nie pobierają za nie wynagrodzenia. Opiekunowie nieformalni dostarczają regularnego, trwałego, fizycznego i emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego komuś, kto jest fizycznie lub intelektualnie niepełnosprawny albo jest osobą starszą lub schorowaną. Taka opieka, często całodobowa wymaga od opiekunów wielu poświęceń.

Środki finansowe przekazano w ramach Podziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT oraz Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR RPO WM 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wybranych 35 projektów wynosi 78,4 mln zł.

Działania zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, to wsparcia na wielką skalę. Zostały ukierunkowane na następujące obszary problemowe:

- wspieranie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów, oferujących zarówno wsparcie o charakterze edukacyjno- doradczym, ale również jako „pierwsze źródło informacji” dla opiekunów tych osób (typ A),

- wsparcie projektów związanych z tworzeniem lub rozwojem nowych placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (typ B),

- wsparcie na tworzenie i/lub działalność ośrodków interwencji kryzysowej, zapewniających osobom i rodzinom dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc (typ C).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłoszono aż 8 naborów, które miały na celu wsparcie usług opiekuńczych oraz interwencji kryzysowej. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego wyłoniono łącznie 96 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 243 mln zł. Dzięki tym środkom: utworzonych zostanie 20 nowych Centrów Wsparcia Opiekunów, wspartych zostanie 6 istniejących, powstanie 60 nowych Dziennych Domów Opieki i wspartych zostanie 11 istniejących, a także zostaną utworzone 3 nowe Ośrodki Interwencji Kryzysowej wraz ze wsparciem 8 istniejących.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM