Milion złotych na przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027

27.06.2022
W poniedziałek 27 czerwca uroczyście podpisano i przekazano umowy na opracowanie i przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027. Gwarancje dofinansowania odebrali z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawiciele beneficjentów: Stowarzyszenia Gorlicki Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska i Stowarzyszenia Aglomeracja Chrzanowska. Łączna wartość przyznanego wsparcia to blisko milion złotych. W wydarzeniu uczestniczył również Paweł Knapczyk - dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWM.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na przygotowanie i opracowanie przez stowarzyszenia strategii terytorialnych (Planów Działań ZIT). Dokumenty te określą najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 przez podmioty z terenu jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład danego Stowarzyszenia ZIT.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie z beneficjentami

Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym wyrazić radość, że dzisiaj dochodzi do tego spotkania, ponieważ wszyscy pamiętamy, w jakim trudzie tworzyły się wszystkie ZIT-y. Zaznaczam tu, że my nie wpływaliśmy na proces ich powstawania, jedynie wykorzystywaliśmy instrument instruktażu, informowania i wspierania. Nie wpływaliśmy na wewnętrzne kwestie poszczególne w miejskich obszarach funkcjonalnych dlatego, że to by stało w sprzeczności z generalnym założeniem naszej polityki, regionalnej polityki zrównoważonego terytorialnie rozwoju. Zresztą, nie tylko terytorialnie - ja to ciągle podkreślam - ale też gospodarczo, społecznie, kulturalnie

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Jesteśmy już po przejściu tego etapu. Kierownictwa we wszystkich ZIT-ach zostały powołane. W związku z tym, kolejnym krokiem jest opracowanie strategii dla każdego ZIT-u. Cieszę się bardzo, że my też wywiązaliśmy się ze zobowiązania i że przeznaczyliśmy środki finansowe na to, abyście Państwo mogli w pewnym komforcie finansowym tworzyć te strategie, które są naprawdę bardzo ważne, bo to one ułożą jeszcze bardziej – mówię tutaj o tym ułożeniu programowym – politykę każdego ZIT-u, ponieważ nie tylko będziecie musieli Państwo określić pewne kierunki rozwojowe, ale również wskazać konkretne projekty i wewnętrznie te strategie przyjąć

- dodał marszałek Witold Kozłowski.

Stowarzyszenie Gorlicki Obszar Funkcjonalny, w skład którego wchodzą: Miasto Gorlice, Gmina Gorlice i Gmina Sękowa - otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 164 tys. zł.

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny, w którego skład wchodzą: Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański, Miasto Nowy Targ, Miasto Zakopane, Gmina Biały Dunajec, Gmina Bukowina Tatrzańska, Gmina Kościelisko, Gmina Poronin, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Nowy Targ, Gmina Rabka - Zdrój, Gmina Szaflary – otrzymało dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł.

Dofinansowanie w tej samej wysokości, tj. 200 tys. zł otrzymało stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny, w którego skład wchodzą: Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec, Podegrodzie, Kamionka Wielka, Gmina Grybów, Miasto Grybów, Korzenna, Gródek nad Dunajcem, Łącko, Łabowa, Rytro, Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Łososina Dolna, Nawojowa.

Tę samą kwotę przyznano także dwóm pozostałym beneficjentom: Stowarzyszeniu Aglomeracja Tarnowska, w skład którego wchodzą Miasto Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Ciężkowice, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Gmina Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno, Powiat Tarnowski oraz Stowarzyszeniu "Aglomeracja Chrzanowska", w skład którego wchodzą: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia.

Łączna wartość dofinansowania przyznanego pięciu stowarzyszeniom na przygotowanie strategii to 964 tys. zł. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Jak podkreślił marszałek Witold Kozłowski, obecnie funkcjonuje siedem ZIT-ów.

Jak pamiętacie, do tej pory był tylko i wyłącznie ZIT krakowski, ale ten projekt, który był zrealizowany przez naszych poprzedników w opinii absolutnej większości sprawdził się, w związku z tym tę liczbę ZIT-ów staraliśmy się powiększyć - i ona odpowiada aktywności poszczególnych obszarów naszego województwa. Jeżeli chodzi o środki finansowe, jak pamiętacie, w okresie 2014-2020 w sumie to było 12 proc. alokacji. W tej chwili my podnieśliśmy to do ok. 17 proc., więc tych środków, stosunkowo do poprzedniego okresu będzie więcej. Z naszych projektowanych dokumentów wynika, że będzie to ponad 370 mln euro na wszystkie ZIT-y - ale oczywiście, siłą rzeczy, ZIT Krakowa będzie miał trochę mniejszą pulę, ponieważ wszyscy pozostali, Państwo również, będziecie z tej alokacji korzystać

- wyjaśnił marszałek Witold Kozłowski.

Tak obrazowo, na tym etapie – bo też pragnę podkreślić, że jesteśmy w trakcie negocjacji umowy regionalnej, więc oczywiście mogą być jeszcze jakieś niewielkie zmiany, ale ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestie związane z ZIT-ami, to tutaj nie powinno być zasadniczych zmian, raczej – jeżeli – to w górę, niż w dół. I tak, w planowanych, projektowanych dokumentach, ZIT Chrzanowa miałby w dyspozycji do wykorzystania blisko 29 mln euro, ZIT Gorlice –  blisko 20 mln euro, ZIT Krakowa – 147 mln euro, ZIT Nowosądecki – blisko 54 mln, ZIT Podhala - 37 mln euro, Tarnów - ponad 55 mln euro, Otulina Krakowska – ponad 29 mln euro. Oczywiście, te środki będą musiały być wykorzystane na wszystkie te obszary, które będą ujęte w państwa strategiach, a w naszych dokumentach też są zdefiniowane. Dziś podpisujemy i przekazujemy Państwu te umowy, natomiast tempo, rytm pracy - to już w dużym zakresie zależy od Państwa funkcjonowania w ramach poszczególnych ZIT-ów

- zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.