MKA finalistą prestiżowego konkursu Regio Stars

29.06.2017
Projekt Małopolska Karta Aglomeracyjna znalazł się wśród finalistów międzynarodowego konkursu Regio Stars. Jury konkursu doceniło jego innowacyjny charakter oraz konsekwentną realizację, która przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

mkabilet.jpg

Finałowa gala uhonorowania laureatów odbędzie się w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i miast. 

Jedyny system na skalę kraju umożliwiający podróż różnymi środkami transportu na jednym bilecie, ponad osiem tysięcy zarejestrowanych użytkowników, 35 partnerów oraz przeszło 250 tyś sprzedanych sztuk – tak w prostych liczbach podsumować można projekt Małopolska Karta Aglomeracyjna, który został wyróżniony w prestiżowym konkursie Regio Stars. 

Organizowany od 2008 roku  przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej konkurs, adresowany jest do instytucji realizujących przedsięwzięcia dofinansowane ze środków EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności. Jego założeniem jest identyfikacja dobrych praktyk w rozwoju regionalnym i wyróżnienie inicjatyw, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów. 

Właśnie za taki został uznany realizowany przez województwa małopolskie projekt Małopolska Karta Aglomeracyjna. MKA działa od grudnia 2015 roku w formie aplikacji mobilnej i bezpiecznej karty. Jej użytkownicy mają także możliwość szybkiego zakupu biletów papierowych w specjalnych biletomatach umieszczonych na przystankach i pokładach nowoczesnych pociągów województwa małopolskiego. Do tej pory sprzedano ponad 250 tys. sztuk MKA, a w systemie zarejestrowanych jest ponad 8 tys. użytkowników. Projekt MKA stale się rozwija, na tę chwilę w jego realizację zaangażowało się już 35 gmin, które planują w najbliższych latach wybudowanie węzłów przesiadkowych czy parkingów Park&Ride. W dalszej perspektywie z kartą MKA będzie można jeździć po Małopolsce busami i autobusami prywatnych przewoźników. 

W dotychczasowej historii konkursu Regio Stars jedynie trzy razy na podium stawały projekty z Polski, w tym: w 2016 roku projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany przez województwo małopolskie, w 2013 r. nagrodzony został także projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”, realizowany w woj. warmińsko-mazurskim oraz wyróżniony w 2014 r. projekt województwa pomorskiego „Rozwój ekologicznego transportu publicznego w trójmiejskim obszarze metropolitalnym”. 

W tym roku jury przyznało nagrody w pięciu kategoriach: Inteligentny wzrost; Zrównoważony wzrost; Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu; CityStar; Efektywne zarządzanie. Zwycięzcy w poszczególnych dziedzinach otrzymają puchar oraz certyfikat RegioStars. O każdym laureacie powstanie też krótki film promocyjny. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie konkursu Regio Stars.