Mobilny Punkt Informacyjny dla mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

16.08.2022

Zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli Gminy Miechów, Gołcza, Charsznica, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów, na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskiwania wsparcia z Funduszy Europejskich na:

  • założenie firmy,
  • rozwój działalności gospodarczej,
  • wsparcie w wypracowywaniu innowacyjnych pomysłów,
  • realizację projektów innowacyjnych,
  • szkolenia i doradztwo dla firm,
  • szkolenia i staże dla młodych,
  • projekty dla organizacji pozarządowych, instytucji lokalnych, służb ratunkowych.

Podczas dyżuru specjaliści przedstawiają też możliwości realizacji projektów  z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Termin konsultacji:

29.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 09:00 – 14:00 miejsce konsultacji: Siedziba Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Miechowie, ul. Warszawska 10

Konsultacje przeprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego w Krakowie:
ul. Wielicka 72 B
tel. 12 616 06 16
fax. 12 299 09 41
e-mail fem@umwm.malopolska.pl

Serdecznie zapraszamy!