Modernizacja budynków Szpitala im. Babińskiego w Krakowie

03.01.2020
Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi prawie 24 mln zł.

Celem realizowanego od 2016 roku wieloletniego programu rozwoju bazy lecznictwa psychiatrycznego jest przeprowadzenie kompleksowej rewaloryzacji zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie i zapewnienie mieszkańcom Małopolski najlepszych warunków leczenia i pobytu. Obecnie modernizowane i przebudowywane są trzy obiekty szpitalne: budynek nr 1, budynek nr 40 i budynek nr 4B. Zmiany w organizacji opieki pozwolą maksymalnie wykorzystać infrastrukturę oraz dostosować ją do istniejących potrzeb. Modernizowane budynki będą przystosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Budynek szpitala

"Przyjęte rozwiązania są zgodne z najlepszą praktyką lekarską,

uwzględniają zalecenia konserwatorskie i wymogi techniczne dla budynków. Są przy tym optymalne w stosunku do założonych cen"

- przyznała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Prace, warte 36,5 mln zł, powinny zakończyć się w marcu 2022 roku. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi prawie 24 mln zł. Chociaż modernizacja zakończy się dopiero za dwa lata, to pierwsze efekty będą widoczne już w tym roku. W pierwszym kwartale 2020 roku zostanie oddany użytku budynek nr 40. Dawne "Przedszkole", później dom Sióstr Służebniczek pracujących do końca ubiegłego wieku w szpitalu, od lat stał pusty. Dopiero środki finansowe będące w dyspozycji władz Małopolski, w tym fundusze europejskie, umożliwiły jego kompleksową modernizację oraz dostosowanie do wymogów współczesnego lecznictwa. Znajdzie tutaj miejsce 30-osobowy oddział szpitalny. 

W tym roku szpital im. Babińskiego będzie ubiegać się o dotację z budżetu województwa na realizację zadań sanitarnych, dotyczących innych budynków niż objęte wspomnianym zadaniem. Prace są konieczne, bo z usług stacjonarnych korzysta średnio 6 500 pacjentów rocznie. Szpital jako obiekt wpisany do rejestru zabytków korzysta, tam gdzie jest to możliwe, z dotacji Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Jednak tylko w zakresie, związanym z zachowaniem lub przywróceniem zabytkowej formy budynków.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM