Modernizacja Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”

18.10.2021
W poniedziałek, 18 października w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” odbył się briefing prasowy, na którym zaprezentowano planowane prace modernizacyjne w tym miejscu. W wydarzeniu wziął udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Łukasz Smółka, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk i samorządowcy.

Dotrzymujemy słowa, tak po stronie samorządowej, jak i rządowej, a zadania zawarte w deklaracjach realizujemy. Samorząd Małopolski korzysta z olbrzymiego wsparcia rządowego poprzez redystrybucję Funduszy Europejskich. Musimy inwestować w zdrowie, a Ośrodek w Krzeszowicach przez stulecia pomagał ludziom szukającym pomocy. To pierwsze uzdrowisko na ziemiach polskich, mające znakomitą opinię, tym bardziej naszym obowiązkiem jest modernizacja tej placówki

- mówi minister Andrzej Adamczyk.

Widok z lotu ptaka zmodernizowanego budynku ośrodka w Krzeszowicach.

Modernizacja polega na wybudowaniu nowego obiektu, w miejsce wyburzanych obiektów szpitalnych z lat 60. i 70. XX w. W budynkach przeznaczonych do wyburzenia znajduje się obecnie oddział szpitalny rehabilitacji neurologicznej, kilka pokoi oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, pomieszczenia związane z funkcjonowaniem oddziałów szpitalnych (dyżurka pielęgniarska, lekarska, dział farmacji, sala intensywnego nadzoru, pokój zabiegowy, brudownik, magazyn odpadów medycznych) terapia zajęciowa, sale do kinezyterapii (sale rehabilitacyjne), basen rehabilitacyjny z szatniami, zapleczem sanitarnym i higienicznym, hydroterapia, szatnia z portiernią i wejście główne do szpitala.

To moment historyczny dla mieszkańców Krzeszowic. Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” zwiększy dostępność i jakość usług medycznych dla Małopolan. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" jest jedną z najlepszych placówek tego typu, a projekt modernizacji został dofinansowany z Funduszy Europejskich

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wizualizacja nowego wejścia do budynku Ośrodka w Krzeszowicach.

Nowy budynek zostanie funkcjonalnie, komunikacyjnie i kubaturowo połączony z pozostałymi obiektami szpitalnymi. Będzie to wymagało częściowej przebudowy łącznika komunikacyjnego oraz tzw. nowego budynku szpitalnego w miejscu ich łączenia. Projektowany budynek będzie podpiwniczony, trzykondygnacyjny o wysokości do 12 m, elewacja frontowa do 70m długości, powierzchnia użytkowa ok. 3700 m2. Ostateczne parametry techniczne budynku zostaną określone w dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Do tego obiektu zostanie przeniesiony w całości oddział szpitalny rehabilitacji neurologicznej oraz częściowo oddział szpitalny rehabilitacji ogólnoustrojowej. Znajdzie się tu także dzienny ośrodek opieki geriatrycznej, ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci oraz cześć zabiegowa dla pacjentów szpitalnych, ambulatoryjnych i oddziałów dziennych. Część zabiegowa to sale do kinezyterapii, hydrokinezyterapia (basen rehabilitacyjny) z szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi, terapia zajęciowa, symulator przestrzeni domowej.

Powstanie także wejście główne do szpitala z podjazdem dla karetek, rejestracja, szatnia dla pacjentów, dział przyjęć, specjalistyczne gabinety lekarskie dla ośrodków dziennych oraz pomieszczenie pro-morte. W nowym budynku, w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, znajdzie się łącznie 51 łóżek szpitalnych w pokojach 2 os. i 3 os. z łazienkami oraz dyżurki lekarskie, pielęgniarskie, sala intensywnego nadzoru, pomieszczenia zabiegowe, pomieszczenia około medyczne, kaplica szpitalna.

Wizualizacja zmodernizowanego szpitala w Krzeszowicach.

Nowy budynek będzie naturalnym rozszerzeniem obecnych możliwości funkcjonalnych oraz obszaru działania szpitala. Będą w nim wykonywane świadczenia medyczne w rodzaju rehabilitacja stacjonarna, fizjoterapia ambulatoryjna i rehabilitacja w oddziałach dziennych. Realizacja projektu nie zwiększa liczby łóżek szpitalnych, którymi dysponuje Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice".

Zwiększeniu ulegnie natomiast powierzchnia użytkowa części szpitalnej. Dzięki realizacji projektu zwiększy się także powierzchnia zabiegowa, co wpłynie na zwiększenie dostępności i jakość usług medycznych. Powierzchnia użytkowa obiektów pozostających po wyburzeniach, tak jak dotychczas będzie miała tą samą funkcję użytkową. Dotychczasowe 4 i 5 osobowe pokoje pacjentów z łazienką dostępną z korytarza (budynek „D”) staną się pokojami 2 i 3 osobowymi z własnym węzłem sanitarnym.

W szpitalu dotychczas nie były wykonywane świadczenia medyczne w zakresie dziennego ośrodka opieki geriatrycznej oraz rehabilitacji dziennej dla dzieci. Rozszerzeniu ulegnie część zabiegowa o symulator przestrzeni domowej, zwiększona zostanie powierzchnia basenu rehabilitacyjnego, sal rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, wprowadzony zostanie nowy model rehabilitacji poprzez cele (tzw. SPOC).

Wartość projektu to blisko 16 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to prawie 12 mln zł.