Nabór wniosków na projekty propagujące profilaktykę nowotworową

Kategoria: Nabory wniosków
29.08.2018
Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty związane z wdrażaniem krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.

Wnioski - Pixabay.jpg

Od 28 września do 26 listopada 2018 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2. Programy Zdrowotne. Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.

Realizacja projektów ma służyć rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy lub jelita grubego. Projekty skoncentrowane będą na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. Każdy projekt dotyczący rozwoju profilaktyki ma na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych – w zależności od programu – na badania mammograficzne, cytologiczne lub kolonoskopowe.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się:

  • instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną;
  • pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej;
  • partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest pod koniec I kwartału 2019 r.

Do rozdysponowania jest ponad 27 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj.

fot. Pixabay