Nasza oaza spokoju i bezpieczeństwa. Dzienny Dom Seniora w Gorlicach otwarty!

23.05.2022
Placówka, na którą Miasto Gorlice pozyskało ponad 2 miliony złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ma już swoich pierwszych podopiecznych. W oficjalnym otwarciu placówki uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski oraz radna województwa Jadwiga Wójtowicz.

Dzienny Dom Seniora świadczy usługi opiekuńczo–pielęgnacyjne oraz aktywizująco–usprawniające. Cały czas trwa rekrutacja, a udział w zajęciach jest bezpłatny. Placówkę prowadzi Fundacja ”Wyjdź z Domu”, która została wyłoniona w drodze przetargu przeprowadzonego przez MOPS Gorlice.

Dzienny Dom Seniora

Dla nas to jest ogromna radość, że dzisiaj możemy uczestniczyć w otwarciu instytucji, która będzie organizowała dom dzienny dla naszych seniorów. Przywiązujemy bardzo dużą uwagę do tego typu zadań, ponieważ uważamy, że dla każdego Małopolanina powinno być godne miejsce w każdym wieku: zarówno dla dzieci żłobki i przedszkola, tak dla seniorów miejsca spotkań, opieki i aktywizacji. To także przejaw polityki, którą realizujemy: polityki zrównoważonego gospodarczo, terytorialnie i kulturowo rozwoju. Dla nas ważny jest rozwój całej Małopolski, zarówno większych ośrodków jak Kraków, ale tak samo tych mniejszych: Gorlic, Muszyny, czy Piwnicznej-Zdroju

- podkreślił Witold Kozłowski.

Całkowita wartość projektu to ponad 2,3 mln złotych. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi blisko 2,2 mln złotych, z czego:

  • dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 1 976 936,07 zł,
  • dofinansowanie z budżetu państwa – 179 575,08 zł.

Wkład własny Miasta Gorlice wynosi blisko 170 tys. złotych.