Nowa droga otwarta dla kierowców

15.09.2020

Kierowcy mogą przejechać nowym, wyremontowanym odcinkiem drogi powiatowej w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice i Kacice, która stanowi bezpośredni dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Januszowice w Gminie Słomniki. W otwarciu drogi uczestniczył wicemarszałek Łukasz Smółka oraz wicewojewoda Józef Leśniak, poseł na Sejm RP Elżbieta Duda, starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz gminy Słomniki Paweł Knafel, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasz Wróblewski oraz radni gminni i powiatu.

Grupa ludzi w eleganckich strojach podczas oficjalnej uroczystości

"Inwestycje infrastrukturalne, które realizujemy w całym naszym regionie nie byłyby możliwe, gdyby nie środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Z roku na rok po Małopolsce jeździ się coraz lepiej i bezpieczniej. Nowy, wyremontowany odcinek drogi pozwoli usprawnić ruch w tej okolicy, a tym samym przyczyni się do podniesienia komfortu życia mieszkańców"

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przedmiotem projektu była kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 2141K na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 Januszowice – Prandocin Wysiółek do skrzyżowania z ul. Kolejową w miejscowości Kacice, w rejonie stacji kolejowej. 

W ramach inwestycji wykonano przebudowę nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni. Wyremontowany został wlot skrzyżowania z DK 7 oraz przebudowane: wlot skrzyżowania z DP 2142K, skrzyżowania z podporządkowanymi drogami publicznymi i wewnętrznymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wybudowany został jednostronny chodnik. 

W ramach realizowanego zadania została przebudowana sieć wodociągowa oraz między innymi  wybudowane: odcinek kanalizacji deszczowej, wpusty deszczowe oraz przebudowano i wybudowano rowy przydrożne, a także przebudowano istniejące zjazdy publiczne oraz indywidualne chodniki i pobocza. 

Łączna wartość inwestycji to niemal 4,5 mln zł. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi ponad 3 mln zł, ze środków jednostki samorządu terytorialnego:  ponad 1 mln zł. 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.