Nowe programowanie – konsultacje społeczne

Kategoria: Wydarzenia
12.08.2013

1.JPG

W czwartek, 8 sierpnia br., w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie informacyjne, na którym przedstawione zostały główne założenia Umowy Partnerstwa oraz Programów Operacyjnych, które wdrażane będą w latach 2014-2020.

Spotkanie informacyjne, zorganizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Małopolsce, przeprowadzone zostało w ramach trwających konsultacji społecznych.

W pierwszej części spotkania konsultantki Głównego Punktu Informacyjnego w Krakowie przedstawiły założenia projektu Umowy Partnerstwa, która stanowić będzie dokument regulujący najważniejsze zasady realizacji Funduszy Europejskich w latach 2014 – 2020 w Polsce. Przekazały także informacje nt. stanu zaawansowania prac nad dokumentami programowymi na lata 2014 – 2020, zasad horyzontalnych i programowych, które obowiązywać będą w nowym okresie programowania, celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską, ramowych założeń programów operacyjnych planowanych do realizacji w latach 2014 – 2020, a także nowych instrumentów terytorialnych zaplanowanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej.

Licznie zebrani przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz mieszkańców Małopolski zachęceni zostali do zgłaszania swoich uwag, sugestii i komentarzy dotyczących projektu Umowy Partnerstwa, które następnie zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W drugiej części spotkania pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej przedstawili założenia oraz wstępny zakres wsparcia w ramach regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu, a wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych:

  • Projektu Umowy Partnerstwa – które potrwają do 30 sierpnia br. 
  • Założeń oraz projektu nowego regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego – które potrwają do 15 września br.

Zespół Centrum Informacyjne FEM, Departament Funduszy Europejskich UMWM