Nowoczesny parking „parkuj i jedź” w Słomnikach

06.09.2019
150 miejsc parkingowych dla samochodów i 60 dla rowerów – przy stacji PKP Niedźwiedź w Słomnikach dla kierowców podróżujących szybką koleją aglomeracyjną powstał nowoczesny parking „parkuj i jedź”.

Gmina Słomniki pozyskała środki na tę inwestycję z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w kwocie 482 731,87 zł; koszt całościowy inwestycji wyniósł 999 375,00 zł. Oprócz stacji PKP Niedźwiedź parkingi „park and ride” powstają przy stacji PKP Słomniki Miasto i PKP Słomniki.

Plac wraz z chodnikiem i zejściem do peronu został wykonany w kostce brukowej. Parking jest oświetlany z wykorzystaniem technologii energooszczędnej – za pomocą lamp solarnych; użytkownicy mogą się przekonać, jak efektywne jest to oświetlenie wieczorową porą. Zamontowano także bariery ochronne, kosze na śmieci, a także zagospodarowano tereny zielone. Wykonano także drogę dojazdową do parkingu.

Docelowo w ramach RPO WM powstaną 182 nowe obiekty „parkuj i jedź”, „bike & ride” oraz 46 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, do użytku oddano już 40 obiektów. Stworzonych zostanie 5 237 miejsc postojowych dla samochodów i 2 088 stanowisk dla rowerów.