Nowoczesny Pawilon Rehabilitacyjny powstanie w Jaroszowcu

15.06.2022
Pawilon rehabilitacyjny o powierzchni niemal tysiąca metrów powitanie już wkrótce w Jaroszowcu dzięki wsparciu samorządu województwa i Funduszy Europejskich. Obiekt, w którym znajdą się poradnie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny będzie częścią Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.

Wizualizacja nowego pawilonu

W uroczystej inauguracji budowy wzięli udział m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka i radny województwa Andrzej Wójcik.

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich szpital w Jaroszowcu zyska nowoczesny pawilon rehabilitacyjny. To szczególnie ważne, by minimalizować komplikacje po chorobie Covid-19, a do tego potrzebny jest odpowiedni obiekt, sprzęt i wykwalifikowana kadra medyczna. Wzrośnie komfort pacjentów szpitala, a także poprawią się warunki pracy oraz możliwości świadczenia usług medycznych i rehabilitacyjnych w placówce

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Budowa pawilonu rehabilitacji otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia). Całkowity koszt inwestycji to ponad 11 mln zł, z czego blisko 8 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej.

W ramach projektu zostanie przebudowany i rozbudowany obiekt „Rybnik” z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Rehabilitacji Ambulatoryjnej. Do potrzeb pacjentów i lekarzy zostaną także dostosowane poradnie. Po rozbudowie powstanie niezależny obiekt o łącznej powierzchni ponad 965 m2.

Przeniesione do nowego gmachu oddziały zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia rehabilitacyjne m.in. aparaturę do elektroterapii, krioterapii miejscowej, leczenia laserem i ultradźwiękami, do magnoterapii oraz tzw. wodne „bicze szkockie" i kriokomora. Wartość zakupionego sprzętu medycznego to ponad 1,2 mln zł.

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu jest jednym z trzech największych podmiotów świadczących usługi rehabilitacji pulmonologicznej w kraju. Szpital znajduje się także w wykazie podmiotów, publikowanym przez NFZ, wykonujących działalność leczniczą realizującą rehabilitację stacjonarną po przebytej chorobie Covid-19.

Historia placówki sięga roku 1926, a szpital uruchomiono w 1934 roku. Specjalizowała się ona w profilaktyce i leczeniu gruźlicy, poszerzając z czasem zakres swojej działalności na diagnostykę i leczenie chorób płuc. W 1984 roku powstał Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu, natomiast w roku 2018 zmieniono nazwę na Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.

Szpital otrzymał również pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - w sumie to ponad 1,5 mln zł. Kwota ta pozwoliła na zakup m.in. agregatu prądotwórczego zabezpieczającego placówkę w energię czy urządzenie do pozyskiwania tlenu z powietrza tzw. koncentrator tlenu. Z tej kwoty ponad 535 tys. zł przeznaczono na zakup 70 łóżek, w tym łóżko OIOM oraz autoklawy, czyli urządzenia do sterylizacji.