​Nowy Program Interreg Polska - Słowacja. Spotkanie promocyjno-informacyjne w Chrzanowie

22.11.2022
Zapraszamy do udziału w spotkaniu promocyjno-informacyjnym nt. nowej edycji Programu Interreg Polska - Słowacja organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Spotkanie stanowi znakomitą okazję do zapoznania się z ofertą Programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027 oraz efektami dotychczasowej współpracy transgranicznej.

W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną m.in. informacje na temat specyfiki nowego programu, działań możliwych do realizacji, partycypacji w projektach, wsparcia dla partnerów czy wykorzystania efektów dotychczasowych projektów w przygotowaniu nowych inicjatyw transgranicznych.

Spotkanie jest  kierowane do wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie, w tym m. in. samorządy terytorialne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa. W sposób szczególny kierujemy je do osób i podmiotów, które przygotowują lub planują opracować wnioski projektowe do programów Interreg 2021-2027.

Uczestnicy spotkania będą mogli również skorzystać z konsultacji nt. pozyskiwania Funduszy Europejskich na stoiskach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Zainteresowanych udziałem prosimy o rejestrację na adres mailowy grzegorz.first@umwm.malopolska.pl do 25 listopada br. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową.

Program

Program spotkania w Chrzanowie (.pdf, 92 KB)

Miejsce spotkania

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Władysława Broniewskiego 10C

Termin spotkania

29 listopada 2022 r., godz. 10:30