O Kontrakcie Terytorialnym na sesji Sejmiku

Kategoria: Wydarzenia
26.08.2013

kontrakt.jpg

27 sierpnia 2013 r., podczas sesji Sejmiku, radni debatowali nad przedstawioną przez zarząd województwa informacją na temat wstępnej listy przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia Kontraktem Terytorialnym.

"Kontrakt Terytorialny jest w istocie nowym instrumentem rozwoju kraju. Nie można wskazać ich odpowiednika" - powiedział rozpoczynając prezentację wicemarszałek województwa Roman Ciepiela.

Na listę priorytetowych przedsięwzięć wpisane zostały 34 projekty na łączną sumę ponad 55 miliardów złotych.

Najwięcej z nich jest przewidzianych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej. Do przedsięwzięć wielotematycznych zaliczono m.in. program „Kraków-Nowa Huta Przyszłości” oraz wsparcie rozwoju miast subregionalnych, a także tych o szczególnym znaczeniu i funkcjach symbolicznych, jak Zakopane czy Krynica Zdrój. W zakresie gospodarki wiedzy i aktywności na liście znalazł się m.in. Małopolski Program Wspierania Talentów, Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce, czy program stażowy oraz wolontaryjny dla osób młodych.

Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego to obszar gdzie postuluje się wpisanie m.in. uzupełnienie funkcji metropolitalnych Krakowa poprzez wpisanie nań budowy Centrum Muzyki, rewitalizacja miast subregionalnych, ochrona i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych oraz ochrona i zagospodarowanie Pustyni Błędowskiej.

Jak podkreślił wicemarszałek Ciepiela - wiele emocji budzi dziedzina infrastruktury dla dostępności komunikacyjnej. Zakłada ona modernizację i rehabilitację wielu linii kolejowych oraz poprawę dostępności kolejowej Krakowa. Ważnymi punktami jest tu też kontynuacja rozwoju MPL Kraków-Balice, rozwój zintegrowanego transportu publicznego w Krakowie i aglomeracji krakowskiej oraz budowa obwodnic.

"Obecnie nie jest planowana budowa żadnej obwodnicy w Małopolsce. Jest to dla nas nie do zaakceptowania, dlatego proponujemy wpisanie do kontraktu jedenastu takich inwestycji" - powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela.

Opracowanie i wdrożenie programu niskiej emisji w południowej Polsce, ochrona rzek i nowy szpital uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu to główne działania w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego i społecznego.

Cel strategiczny zarządzania rozwojem województwa ma być realizowany przez rozwój kompetencji strategicznych w regionie, w tym stworzenie fachowego korpusu urzędników samorządowych.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM