Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rzepienniku Strzyżewskim otwarty

03.06.2022
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rzepienniku Strzyżewskim, zlokalizowany na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego został oficjalnie otwarty. Dzieci i młodzież będą tam poznawać między innymi gatunki roślin i zwierząt występujących na terenie Pogórza i uczyć się, jak troszczyć się o przyrodę objętą ochroną.

Element wnętrza w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rzepienniku Strzyżewskim.

Ośrodek powstał na poddaszu budynku urzędu gminy. W wydzielonej przestrzeni o powierzchni ponad 300 m2 znajdziemy eksponaty, tablice edukacyjne i multimedia. Całość została wykończona z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań, m.in. instalacji fotowoltaicznej i paneli słonecznych, które zasilą urządzenia elektryczne i umożliwią podgrzewanie wody użytkowej. Ośrodek został wyposażony w windę, dzięki czemu jego oferta będzie dostępna także dla osób z niepełnosprawnością.

W wydarzeniu uczestniczyli poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, wicemarszałek Józef Gawron, Marta Malec-Lech z zarządu województwa oraz radna województwa Anna Mikosz.

Ośrodek będzie służył uświadamianiu, jak istotną sprawą jest troska o stan środowiska naturalnego. Dlatego też tak ważne jest, że również przy zagospodarowaniu i wykańczaniu siedziby Ośrodka zadbano, by był on jak najmniej uciążliwy dla środowiska, choćby poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. To bez wątpienia także element działań edukacyjnych

- powiedział wicemarszałek Józef Gawron.

Jestem pewna, że zajęcia edukacyjne oraz szkolenia, które będą organizowane w ośrodku będą przynosiły korzyści wszystkim ich uczestnikom. Wierzę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, że będzie mógł pogłębić wiedzę o tym, w jaki sposób chronić bioróżnorodność i ekosystemy na obszarach objętych formą ochrony, ale też, po prostu, jak każdy z nas może przyczynić się do ochrony przyrody

- dodała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Edukacja ekologiczna jest dziś jedną z kluczowych gałęzi wiedzy, ze względu na wyzwania klimatyczne jakim musimy stawiać czoła. Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w gminie Rzepiennik Strzyżewski wsparta przez Unię Europejską kwotą niemal 2,7 mln złotych jest więc doskonałą inwestycją w przyszłość.  Uniwersalność koncepcji zakładającej edukację mieszkańców gminy oraz gmin sąsiadujących reprezentujących różne grupy wiekowe, niezwykła dbałość o wykonanie projektu pod względem jego funkcjonalności w zakresie energooszczędności i estetyki czynią z tego projektu jeden z pionierskich polskich projektów realizujących założenia Nowego Europejskiego Bauhausu, który stanowi jeden z podstawowych filarów Europejskiego Zielonego Ładu. Serdecznie gratuluję pomysłu i dziękuję zaangażowanym stronom za projekt, który jest ważnym elementem globalnej walki o przyszłość naszej planety

 – mówi Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Element wnętrza w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rzepienniku Strzyżewskim.

Oprócz pomieszczeń, w których będą odbywać się prelekcje, szkolenia i warsztaty, w ramach projektu powstały dwie terenowe ścieżki edukacyjne. Zakupiono także rowery, w tym rowery dla osób z niepełnosprawnością napędzane siłą rąk oraz tandem dla osób niedowidzących i niewidomych.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”. Jego całkowity koszt to ponad 3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 2,6 mln zł.

Oferta ośrodka jest skierowana do odbiorców w każdym wieku. Skorzystać z niej mogą zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli, grupy zorganizowane i nieformalne z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski, subregionu tarnowskiego i innych subregionów województwa. Uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych będą mogły również grupy turystyczne, które przyjadą w te okolice.