Po 50-tce aktywnie na rynku pracy

10.08.2019
Czy mając 50 lat i więcej można znaleźć interesującą pracę? Weź udział w projekcie i daj sobie szansę na aktywność zawodową.

Kto może skorzystać z pomocy?

Związek Centralny Dzieła Kolpinga realizuje projekt, w którym oferuje osobom po 50 roku życia, bezrobotnym lub biernym zawodowo, zamieszkującym powiaty: wielicki, miechowski, proszowicki, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, krakowski oraz miasta Kraków i Tarnów, program kompleksowego wsparcia w postaci:

  • indywidualnego wsparcia zawodowego, pośrednictwa pracy,
  • pomocy doradcy zawodowego, psychologa, coacha,
  • szkoleń i bonów szkoleniowych ze stypendium,
  • płatnych staży zawodowych,
  • zatrudnienia subsydiowanego na 6 miesięcy,
  • zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy,
  • opieki nad osobami zależnymi (zarówno osobami starszymi jak i dziećmi),
  • doradztwa informatycznego,
  • zwrotu kosztów dojazdu.

W ramach projektu pomoc mogą otrzymać również osoby z niepełnosprawnością poprzez zatrudnienie wspierane, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń osoby.

Co można zyskać?

Uczestnicy projektu mają szansę zdobycia nowych kwalifikacji i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, otrzymują również pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia i informacje:

Rekrutacja jest prowadzona w Centrach Wsparcia Kolping, które funkcjonują na terenie Krakowa, Oświęcimia, Wadowic i Brzeska. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt z Centrum Wsparcia znajdującego się najbliżej ich miejsca zamieszkania.

Kraków, ul. Żułowska 51, tel. 12 418 77 63
Oświęcim, ul. Zagrodowa 1, tel. 12 418 77 82 / 512 718 056
Wadowice, ul. Sienkiewicza 7, tel. 12 418 77 83 / 512 718 298
Brzesko, ul. Głowackiego 26, tel. 12 418 77 81 / 512 718 654

Ulotka informacyjna - załącznik