Pochwal się sukcesem! Trwa nabór do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022!

17.05.2022
Jesteś małopolskim przedsiębiorcą, stawiasz na innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, nie stronisz od możliwości jakie dają środki unijne przez co Twoja firma osiąga sukcesy na krajowych i zagranicznych rynkach – zgłoś swoją kandydaturę do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022. Wnioski o przyznanie nagrody można składać do 30 czerwca 2022 roku.

Klimat do prowadzenia biznesu w regionie jest z każdym rokiem coraz lepszy. Wynika to nie tylko z wrodzonej przedsiębiorczości Małopolan, ale i realizowanej przez samorząd województwa aktywnej polityki gospodarczej, polegającej na pobudzaniu przedsiębiorczości oraz stwarzaniu jak najlepszych warunków działania i rozwoju firm.

Plakat w kolorach: biel, popiel, żółty. Po jednej stronie treść zaproszenia. Po drugiej stronie, u góry logo Małopolska Innowacyjna. Poniżej jest litera M, a w niej napisy Wiedza, Zaufanie, Rozwój. Poniżej litery M adres www.malopolskanagrodagospodarcza.pl

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości. Celem konkursu jest promowanie  najlepszych przedsiębiorców województwa, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie Małopolskim.

O Nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z siedzibą na terenie województwa Małopolskiego lub prowadzący działalność na terenie województwa Małopolskiego. Działający w okresie min. pełnych 3 lat przed dokonaniem zgłoszenia do Nagrody.

Szczegółowe warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego” i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022 w kategorii mikro przedsiębiorca/mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do Nagrody jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w formie pisemnej w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Szczegóły na www.malopolskanagrodagospodarcza.pl