Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 maja 2019 r.

07.06.2019

Nabory

Od uruchomienia programu do 31 maja 2019 r. ogłoszono 154 nabory w trybie konkursowym.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 maja 2019 r. podpisano z beneficjentami podpisano 2 901 umów, o wartości wkładu UE 8 833 400 038,09 zł. Stanowi to 72% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 maja 2019 r. zatwierdzono 11 016 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 3 083 818 337,40 zł, co stanowi 25% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 maja 2019 r. scertyfikowano do Komisji Europejskiej 3 129 892 795,57 zł. (730 485 607 EUR), co stanowi 25% alokacji programu.