Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 maja 2022 r.

13.06.2022

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 maja 2022 r. ogłoszono: 179 konkursów, które angażowały 11 270 198 676, 64 zł, co stanowi 71,9% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 maja 2022 r. podpisano z beneficjentami 4 263 umów o wartości wkładu UE 12 495 078 999 zł. Stanowi to 94% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 maja 2022 r. zatwierdzono 28 251 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 9 015 314 244 zł, co stanowi 68% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 maja 2022 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 12 099 811 406 zł, w tym wkład UE 10 324 314 562 zł (2 331 438 215 EUR), co stanowi 77% alokacji programu.