Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 kwietnia 2022 r

13.05.2022

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 kwietnia 2022 r. ogłoszono: 179 konkursów, które angażowały 11 270 198 676,64 zł, czyli 70,3% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 kwietnia 2022 r. podpisano z beneficjentami 4 262 umów o wartości wkładu UE 12 494 021 248 zł. Stanowi to 92% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 kwietnia 2022 r. zatwierdzono 27 914 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 8 903 167 954 zł, co stanowi 65% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 kwietnia 2022 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 11 888 615 532 zł, w tym wkład UE 10 144 816 877 zł (2 293 158 442 EUR), co stanowi 74% alokacji programu.