Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 września 2020 r.

15.10.2020

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 września 2020 r. ogłoszono: 169 konkursów, które angażowały 10 816 858 522 zł, czyli 72,5% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 września 2020 r. podpisano z beneficjentami 3 724 umów o wartości wkładu UE 10 997 546 999 . Stanowi to 84% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 września 2020 r. zatwierdzono 19 594 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 5 881 687 751 zł, co stanowi 45% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 września 2020 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 6 036 879 778,33 zł (1 398 664 309,52 EUR), - wkład UE, co stanowi 46% alokacji programu.