Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 września 2021 r.

18.10.2021

Nabory

Od uruchomienia RPO do 30 września 2021 r. ogłoszono: 178 konkursów, które angażowały 11 266 419 920,30 zł, czyli 71,9% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 30 września 2021 r. podpisano z beneficjentami 4 055 umów o wartości wkładu UE 12 321 087 358 zł. Stanowi to 93% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 30 września 2021 r. zatwierdzono 25 204 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 7 893 689 142 zł, co stanowi 59% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 30 września 2021 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 8 650 106 882 zł (1 970 376 111 EUR), - wkład UE, co stanowi 65% alokacji programu.