Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 grudnia 2021 r.

14.01.2022

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 grudnia 2021 r. ogłoszono: 178 konkursów, które angażowały 11 266 419 920,30 zł, czyli 72,4% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 grudnia 2021 r. podpisano z beneficjentami 4 136 umów o wartości wkładu UE 12 358 201 272 zł. Stanowi to 93% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 grudnia 2021 r. zatwierdzono 26 598 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 8 629 787 188 zł, co stanowi 65% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 grudnia 2021 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 11 094 962 262 zł, w tym wkład UE 9 470 456 963 zł (2 146 741 305 EUR), co stanowi 72 % alokacji programu.