Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 października 2021 r.

16.11.2021

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 października 2021 r. ogłoszono: 178 konkursów, które angażowały 11 266 419 920,30 zł, czyli 72,0% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 października 2021 r. podpisano z beneficjentami 4 076 umów o wartości wkładu UE 12 353 939 304 zł. Stanowi to 93% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 października 2021 r. zatwierdzono 25 625 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 8 045 098 264 zł, co stanowi 61% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 października 2021 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 8 791 755 637 zł (2 000 996 248 EUR), - wkład UE, co stanowi 66% alokacji programu.