Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 sierpnia 2020 r.

14.09.2020

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 sierpnia 2020 r. ogłoszono: 169 konkursów, które angażowały 10 816 858 522 zł, czyli 72,5% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 sierpnia 2020 r. podpisano z beneficjentami 3 677 umów o wartości wkładu UE 10 874 347 382,22 . Stanowi to 86% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 sierpnia 2020 r. zatwierdzono 19 089 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 5 681 834 248,41 zł, co stanowi 45% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 sierpnia 2020 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 5 858 501 406,66 zł (1 358 050 850,89 EUR), - wkład UE, co stanowi 46% alokacji programu.