Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 sierpnia 2021 r.

14.09.2021

Nabory

Od uruchomienia RPO do 31 sierpnia 2021 r. ogłoszono: 178 konkursów, które angażowały 11 266 419 920,30 zł, czyli 74,2% alokacji RPO.

Umowy o dofinansowanie

Do 31 sierpnia 2021 r. podpisano z beneficjentami 4049 umów o wartości wkładu UE 12 251 450 470 zł. Stanowi to 93% alokacji programu.

Wnioski o płatność

Od uruchomienia programu do 31 sierpnia 2021 r. zatwierdzono 24 670 wniosków o płatność o wartości wkładu środków Unii Europejskiej 7 613 811 716 zł, co stanowi 58% alokacji programu.

Certyfikacja

Do 31 sierpnia 2021 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 8 541 806 975 zł (1 946 666 687 EUR), - wkład UE, co stanowi 65% alokacji programu.