Program Regionalny wspiera małopolskie uzdrowiska

15.12.2017
Miejscowości uzdrowiskowe w Małopolsce są jedną z całorocznych atrakcji regionu.

Uzdrowiska (13).jpg

Uzdrowiska przyciągają nie tylko pięknem natury i krajobrazu, ale także infrastrukturą leczniczą i wypoczynkową. To właśnie ten potencjał jest rozwijany od wielu lat, a małopolskie uzdrowiska mogą liczyć na wsparcie z Programu Regionalnego na lata 2014-2020. Kwota jaką przeznaczono na ich dofinansowanie jest niemal trzykrotnie wyższa niż w poprzedniej perspektywie. To ponad 151 mln zł.   

Tu chce się wypoczywać

Wśród projektów dofinansowanych jeszcze w latach 2007-2013 na łączną kwotę prawie 53 mln zł dominowały przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji parków uzdrowiskowych, budowy deptaków i ścieżek spacerowych, wyposażenia obszarów zdrojowych w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną, czy budowę i modernizację obiektów uzdrowiskowych.

Uzdrowiska (15).jpg

Przebudowano między innymi Deptak w Krynicy - Zdroju. Remont Pijalni Głównej pozwolił sprostać dużym wydarzeniom gospodarczym i kulturalnym organizowanym w mieście, takim jak Forum Ekonomiczne czy Europejski Festiwal im. Jana Kiepury. Odnowiony został też ogród zimowy oraz strefa wydawania wód mineralnych.

W Muszynie powstał kompleks basenów i Park Zdrojowy „Baszta”. Na powierzchni prawie 200 m kw. umieszczono 20 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, a ogólnodostępna pijania wody mineralna „Józef” została wyremontowana.

Uzdrowiska (2).jpg

W Rabce-Zdroju do użytku mieszkańców i turystów oddano skatepark i trialpark w ponad 100-letnim Parku Zdrojowym. Turyści odwiedzający kopalnię soli w Bochni lub w Wieliczce mają możliwość odbyć niezwykłą podróż w czasie, by poznać procesy geologiczne, historię, obyczaje i dawne techniki wydobycia soli.

Uzdrowiska (3).jpg

Efektem prac związanych z rewitalizacją Placu Dietla w Szczawnicy oraz promenady spacerowej do pijalni są przebudowane i uporządkowane ścieżki spacerowe wraz z zielenią. Gruntownej przebudowie została poddana też Pijalnia „Magdalena”, a do Inhalatorium prowadzą nowe schody.

Będą jeszcze piękniejsze

Budowa parków tematycznych, wodnych placów zabaw i nowych kolejek linowych. Do tego rozbudowa obiektów uzdrowiskowych, baz zabiegowych i rehabilitacyjnych, w których można nie tylko odpocząć, ale także poprawić swoją urodę i zdrowie. Modernizacja stacji narciarskich, basenów termalnych i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych – to typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w aktualnych naborach dla miejscowości uzdrowiskowych.

Uzdrowiska (12).jpg

Pierwszy nabór, trwający do 17 stycznia 2018 r. ma charakter zamknięty i dotyczy Zaktualizowanych Planów Rozwojów tych gmin uzdrowiskowych, które wskazane są w rejestrze prowadzonym przez Ministra Zdrowia, tj. Krynicy, Muszyny, Piwnicznej, Rabki, Szczawnicy, Wapiennego, Wysowej, Żegiestowa, dzielnicy Miasta Krakowa: Swoszowic. Drugi nabór, realizowany do 31 stycznia 2018 r., dotyczy Uzdrowisk oraz Obszarów ochrony uzdrowiskowej wskazanych w rejestrze prowadzonym przez Ministra Zdrowia.

Uzdrowiska (11).jpg

Dofinansowane otrzymają tylko inwestycje znajdują się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach przygotowanych planów rozwoju uzdrowiska. Mogą to być inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości zdrojowych, w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej tych miejscowości. Dodatkowo, możliwe będą także działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie – w tym m.in. infrastruktura wodno – kanalizacyjna, czy drogi wewnętrzne.