Przedsiębiorcy z subregionu tarnowskiego mogą liczyć na fundusze unijne

Kategoria: Wydarzenia
29.07.2013

TAR_duze.jpg

Wsparcie przedsiębiorczości środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na terenie subregionu tarnowskiego – to temat dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Tarnowie przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Uczestniczyli w niej przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. W spotkaniu wziął udział Stanisław Sorys z zarządu województwa.

Podczas konferencji przedstawiono rezultaty wdrażania MRPO, zaprezentowano projekty wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania (w tym projektów badawczych) oraz przedstawiono założenia regionalnego programu operacyjnego dotyczącego przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020.

Stanisław Sorys podkreślił, że w kolejnej perspektywie finansowej środki budżetowe zwiększą się o ponad 35 proc. Przeznaczone będą w głównej mierze na nowoczesne technologie, komercjalizację badań naukowych oraz promowanie przedsiębiorczości. Stanisław Sorys omówił także działania i inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego zmierzające do zbudowania skutecznego i efektywnego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – zarówno w formie dofinansowania dla firm jak i tworzenia stref aktywności gospodarczej. Zaprezentował m.in. dane na temat ilości udzielonych dotacji dla firm w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013. Z ponad 2 tys. wybranych projektów, ponad 300 inwestycji zlokalizowanych jest na terenie subregionu tarnowskiego. Najwięcej w powiecie tarnowskim (131), następnie w mieście Tarnowie (93), powiecie brzeskim (60) i dąbrowskim (22). Członek zarządu podkreślił również, że aż pięć Stref Aktywności Gospodarczej otrzymało dofinansowanie z subregionu tarnowskiego, dwie z Tarnowa. Środkami budżetowymi zostały objęte także strefy w Wojniczu, Zakliczynie i Tuchowie.

Na zakończenie Stanisław Sorys przedstawił założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jak wiadomo, do Małopolski trafi aż 2,58 mld euro. W nowym programie operacyjnym będzie większe rozróżnienie terytorialne oparte na wykorzystaniu unikalnych potencjałów każdego z subregionów Małopolski. Zgodnie z propozycją podziału środków przez ZWM pula przeznaczona dla subregionów to 661 mln euro.

Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki skupił się na realizacji i rozliczaniu dofinansowanych projektów w ramach II osi MRPO. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego wybrało do dofinansowania ponad 2 tys. projektów na kwotę niemal 900 mln zł.  Dyrektor MCP przedstawił również dane na temat ilości przeprowadzonych kontroli projektów, mówił o nieprawidłowościach oraz podał przykłady ciekawych projektów z subregionu tarnowskiego.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM