Rowerowym szlakiem przez Krynicę-Zdrój

12.02.2018
Pod koniec września miłośnicy dwóch kółek przejadą przez Krynicę-Zdrój ponad 12-kilometrowym, nowoczesnym odcinkiem ścieżki rowerowej, łączącym miasto z sąsiadującą Muszyną.

krynica_rowery.jpg

To jednak nie wszystko. W niedalekiej przyszłości cykliści będą mogli wyruszyć stąd w dalszą podróż, bo szlak zostanie przedłużony do EuroVelo11. Koszt inwestycji to prawie 6,2 mln zł, a unijne dofinansowanie z RPO stanowi ponad 3,7 mln zł. 

Umowę gwarantującą dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na ręce burmistrza Krynicy-Zdrój Dariusza Raśko przekazali: Stanisław Sorys – wicemarszałek województwa małopolskiego oraz Leszek Zegzda z zarządu województwa. W wydarzeniu wziął udział również radny województwa – Stanisław Pasoń.

"W ubiegłym roku w odpowiedzi na konkurs związany z rozwojem lokalnych tras turystycznych w Małopolsce złożono 26 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję, by przeznaczyć na te przedsięwzięcia ponad 46 mln zł. Z tej kwoty 3,7 mln zł otrzymała właśnie Krynica-Zdrój, która na swoim terenie wybuduje uzdrowiskową trasę, z której już wkrótce będą mogli korzystać cykliści i kuracjusze" - mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

krynica_rowery_2.jpg

W ramach inwestycji zostanie wybudowana i dobrze oznakowana ścieżka rowerowa VeloKrynica o długości 12,06 km. Pierwszy jej odcinek – 1,68 km – będzie przebiegać malowniczymi Bulwarami Dietla, nad przepływającym przez centrum miasta potokiem Kryniczanka. Będzie to dokładnie odcinek od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do końca ulicy Ebersa, z uwzględnieniem fragmentu ulicy Granicznej. Następnie droga zostanie poprowadzona w kierunku południowym, aż do granicy z sąsiadującą gminą Muszyną, a konkretnie do wsi Powroźnik. Ścieżkę zaplanowano w większości na terenie odseparowanym od ruchu samochodowego. Natomiast w miejscu skrzyżowania ścieżki z drogą wojewódzką nr 971 zostanie wyznaczony bezpieczny rowerowy przejazd. 

Na szerokich, 2,5-metrowych trasach, zaplanowano charakterystyczną dla ścieżek czerwoną nawierzchnię, która zapewni nie tylko komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo spacerujących kuracjuszy. Na trasie z myślą o rowerzystach powstanie też altana, pod którą będzie można odpocząć i zregenerować siły. Nie zabraknie też ławek oraz toalety. W planach jest również budowa placu rekreacyjnego z siłownią pod chmurką.

"Bardzo się cieszę, że kolejna gmina podziela nasz entuzjazm w budowie ścieżek rowerowych i włącza się w ich powstawanie. Dzięki temu zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający nasz region, mogą przemierzyć malownicze tereny Małopolski na dwóch kółkach. Realizujemy największy w Małopolsce projekt budowy dróg rowerowych. W 2020 roku cykliści będą mogli podróżować po ośmiu dobrze przygotowanych i oznakowanych trasach rowerowych o łącznej długości prawie 1000 kilometrów." – mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Otwarciu 12-kilometrowego odcinka będzie towarzyszyć szeroka promocja ścieżki. Zaplanowano bowiem publikację folderu z mapą oraz z informacjami uwzględniającymi okoliczne atrakcje turystyczne. Ponadto na początku i na końcu szlaku cykliści zyskają dwie tablice z dokładnym opisem trasy i systemem powiązań z innymi rowerowymi drogami. 

Warto dodać, że krynicki szlak pozwoli w niedalekiej przyszłości połączyć to uzdrowiskowe miasto z odcinkiem VeloNatura, czyli małopolskim odcinkiem EuroVelo 11. Ta europejska autostrada rowerowa to 6 tys. km dobrze przygotowanej i oznakowanej drogi rowerowej, którą będzie można podróżować z Norwegii przez Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię aż do Grecji. Jej małopolska część, określana mianem VeloNatura, łączy Kościelec (leżący na granicy z województwem świętokrzyskim) z Muszyną (przy granicy ze Słowacją).

krynica_rowery_3.jpg

Źródło: Biuro prasowe UMWM i materiały własne.