Rusza budowa zaplecza dla Kolei Małopolskich w Krakowie

01.10.2021
W piątek, 1 października uroczyście zainaugurowano budowę nowoczesnego zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego dla Kolei Małopolskich w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek Łukasz Smółka i radny województwa Stanisław Bisztyga.

Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego to kolejna ważna inwestycja infrastrukturalna w Małopolsce. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich nasz przewoźnik zyska dogodne warunki do codziennej eksploatacji i serwisowania pociągów. To niezwykle ważne, ponieważ w znaczący sposób poprawi to bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów w przewozach kolejowych na terenie województwa

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Uczestnicy wydarzenia

Projekt pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”  jest jednym ze strategicznych inwestycji Województwa Małopolskiego, mający na celu całościowe wsparcie regionalnych przewozów kolejowych w Małopolsce.

W zakres projektu wchodzi budowa budynku zaplecza technicznego składającego się z hali napraw, dwukondygnacyjnej części biurowo-socjalnej, warsztatowo-magazynowej, myjni całopociągowej wraz ze wszystkimi instalacjami. Zostanie również przebudowany układ torowy, sieć trakcyjna, a także zagospodarowany przylegający teren (chodniki, droga dojazdowa, parking). Całość prac wykonywać będzie konsorcjum firm Budimex i KZN Rail, posiadających bogate portfolio realizacji kolejowych i kubaturowych.

Inwestycja ta finansowana jest z Funduszy Europejskich dla Małopolski, budżetu województwa małopolskiego oraz środków własnych spółki Koleje Małopolskie. Nowy obiekt umożliwi wykonywanie usług utrzymaniowo-serwisowych na pojazdach kolejowych. Jest to też wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, poprzez zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w Małopolsce

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Pociągi Kolei Małopolskich

Dla inwestycji realizowanej w trybie zaprojektuj i zbuduj, udało się pozyskać wszelkie wymagane uzgodnienia – co z uwagi na panującą pandemię wiązało się z licznymi utrudnieniami i wpłynęło na wydłużenie procesu pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przeznaczenie:

 • obsługa taboru kolejowego z terenu województwa małopolskiego; 
 • wykonywanie napraw bieżących i awaryjnych taboru oraz przeglądów okresowych w zakresie poziomów utrzymania P1, P2, P3; 
 • zapewnienie całorocznego mycia i czyszczenia taboru, w myjni z obiegiem zamkniętym. 

Korzyści:

 • Mniejsza awaryjność taboru; 
 • Zaoszczędzenie czasu potrzebnego na podstawienie składów do miejsca wykonywania przeglądu; 
 • Wyeliminowanie ryzyka oczekiwania na wjazd na tory serwisowe zewnętrznych operatorów;
 • Możliwość inwestowania w nowe składy; 
 • Nowe miejsca pracy. 

Całkowita wartość inwestycji to ponad 92 mln zł, gdzie koszty kwalifikowane przekroczyły 75 mln zł, a wartość dofinansowania to blisko 64 mln zł.

Obiekt, o powierzchni terenu 3,38 ha, jest zlokalizowany na terenie stacji kolejowej Kraków Towarowy.

Nowy budynek będzie się składał z:

 • Części warsztatowej - jednokondygnacyjnej: hala napraw, myjnia i magazyn. 
 • Części biurowo-socjalnej - dwukondygnacyjnej. 

W poziomie parteru części socjalno-biurowej zaprojektowano zaplecze socjalne oraz sanitarne ekip naprawczo-montażowych oraz nastawnię i dyspozytornię. W tej części budynku zlokalizowano także pomieszczenia dla serwisantów oraz warsztaty.

W poziomie pierwszego piętra zaprojektowano pomieszczenia dla drużyn konduktorskich oraz część administracyjną oddziału.

Wyposażenie:

 • Myjnia automatyczna, oczyszczalnia ścieków; 
 • Tokarka podtorowa; 
 • Suwnica mostowa; 
 • Urządzenie do pomiaru nacisku kół; 
 • Laserowy system pomiaru i kontroli zużycia kół; 
 • Podnośniki pojazdów szynowych; 
 • Stanowisko do opróżniania WC i wodowania zbiorników.

Planowany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2022 roku.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM