Rusza konkurs ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

15.03.2019
Rusza kolejna edycja konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

konkurs-Wspolnie-o-FE.jpg

Kto może skorzystać?

Do udziału w konkursie zapraszamy władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW. 

Na co można otrzymać wsparcie? 

W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Ponadto, będzie można liczyć na wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów. Pula środków przeznaczonych na konkurs to aż 800 tysięcy złotych. Chcemy zidentyfikować najciekawsze wydarzenia, których zakres jest bezpośrednio powiązany z tematyką Funduszy Europejskich i włączyć się w ich organizację. 

Do kogo chcemy dotrzeć? 

Poprzez zwycięskie inicjatywy chcemy dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami, osób 50+. 

WAŻNE: Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2019 r. 

Termin składania ofert 

Oferty można składać w dwóch turach:  

  • I tura – termin do 15 kwietnia 2019 r.
  • II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 r.

- w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym) na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem Konkurs „Wspólnie o FE” – I tura 2019.  

Gdzie szukać informacji? 

Zapraszamy do odwiedzania portalu: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl - w zakładce "Weź udział w promocji Funduszy Europejskich" znajdują się wszystkie potrzebne informacje.