Rynek w Zakliczynie zyskał nowy blask

21.05.2022
Gmina otrzymała na jego rewitalizację ponad 3,5 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Otwarcia odnowionego obiektu dokonał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, parlamentarzyści i samorządowcy. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Józef Gawron, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch oraz radna Anna Mikosz.

Ratusz na rynku w Zakliczynie

Zakliczyn jest przykładem, jak piękne może być centrum małego miasteczka. W tym miejscu została zachowana myśl historyczna, tradycja, z jednoczesną poprawą jego funkcjonalności. Całość prezentuje się wspaniale. Cieszę się, że jako Samorząd Województwa mamy w tym swój udział. Fundusze Europejskie są w Małopolsce. Są do dyspozycji Małopolan

- mówi wicemarszałek Józef Gawron. 

W ramach zakresu inwestycji plac miejski w Zakliczynie zyskał nową nawierzchnię, kanalizację i sieć wodociągową, a budynek Ratusza, kapliczka św. Floriana i zabytkowa studnia – iluminację.

Odnowiony plac został także wyposażony w obiekty małej architektury – ławki, donice i tablice informacyjne.

Ponad 1,7-hektarowy rynek w Zakliczynie jest drugim co do wielkości, po Krakowie, tego typu placem miejskim w Małopolsce.

Łączny koszt 3-etapowej inwestycji wyniósł ponad 12,5 mln złotych. Gmina Zakliczyn otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Poddziałanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich).