Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Olszynach już gotowa

05.02.2020
Niemal 15,5 mln zł to środki, dzięki którym w miejscowości Olszyny (gm. Rzepiennik Strzyżewski) powstała nowoczesna sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Część z tej kwoty (6,4 mln zł) to fundusze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W Olszynach właśnie otwarto nowo powstały odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W środowym wydarzeniu wzięli udział wicemarszałek Łukasz Smółka oraz radny województwa Wojciech Skruch.

Mężczyźni przecinają wstęgę podczas uroczystości

W wyniku realizacji projektu powstało 28,3 km sieci kanalizacyjnej oraz 18,8 km sieci wodociągowej.

"W całej Małopolsce dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami przeprowadzamy szereg inwestycji pozwalających na budowę, rozbudowę czy modernizację kolejnych kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Inwestycje, które zdecydowanie poprawiają komfort życia mieszkańców nie byłyby możliwe gdyby nie ogromne dofinansowanie płynące ze środków pochodzących z naszego regionalnego programu operacyjnego"

- mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Inwestycja została przeprowadzona przez spółkę komunalną „Dorzecze Białej” sp. z o.o., która równolegle na terenie ziemi tarnowskiej realizuje dwa dodatkowe projekty w ramach RPO. Mowa o inwestycjach na terenie gmin Cieżkowice i Ryglice. Obydwa przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do końca 2021 roku. 

W ramach całego projektu powstało 28,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, 15 pompowni ścieków wraz z rurociągami oraz 18,8 km sieci wodociągowej, a także 3,2 km przyłączy wodociągowych.

"Inwestycje w sieci kanalizacyjne i wodociągowe to wciąż jedne

z najbardziej istotnych zadań z jakimi muszą się zmierzyć małopolskie samorządy. Rozproszenie budynków mieszkalnych na terenie wielu gmin wiąże się ze sporymi wydatkami finansowymi podczas realizacji przedsięwzięć związanych z ich budową. Tu z pomocą przychodzą środki europejskie, dzięki którym w całym regionie powstają kolejne kilometry sieci kanalizacyjnych i wodociągowych"

- dodaje Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Nowoczesna sieć wodociągowa będzie wpięta do istniejącej sieci zlokalizowanej w miejscowości Jodłówka Tuchowska, natomiast nieczystości zbierane nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną będą przekazywane do oczyszczalni w Szerzynach. Z kolei woda będzie dostarczana z ujęcia Lubaszowa. 

Warto dodać, że inwestycję zrealizowano przy użyciu najwyższej jakości materiałów. Dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zastosowano rury z wbudowanym przewodem do wykrywania przecieków. System ten stale monitoruje izolacje pomiędzy przewodami i w przypadku wystąpieniu awarii natychmiast o niej informuje, co pozwala niezwłocznie usunąć zaistniałą usterkę. Ponadto, wdrożony w projekcie system automatyki, umożliwia stały monitoring pracy z poziomu centralnej dyspozytorni. 

Całkowita wartość projektu to niemal 15,5 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WM na lata 2014-2020 wyniosło prawie 6,4 mln zł.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM