Spotkania informacyjne online w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2022

14.06.2022
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają na bezpłatne spotkania online dla przedsiębiorców i innych podmiotów, zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich na realizację projektów innowacyjnych (założenia nowych programów i narzędzia wsparcia, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, zwiększenie konkurencyjności MŚP, szkolenia i doradztwo).

Najbliższe spotkania odbędą się: