Tarnowska Gala Funduszy Europejskich już za nami

08.11.2021
W niedzielę 7 listopada 2021 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbyła się Gala „Fundusze z Kulturą” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wydarzenie było doskonałą okazją do promocji rezultatów Funduszy Europejskich w Małopolsce w latach 2014-2020. Było także sposobnością do nagrodzenia laureatów zorganizowanego przez Województwo Małopolskie Plebiscytu pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Plebiscyt na najlepsze lokalne przedsięwzięcie zrealizowane z pomocą środków unijnych prezentował Beneficjentów, którzy poprzez swoje inicjatywy aktywnie włączyli się w rozwój naszego regionu, a ich wysiłek docenili poprzez głosowanie Małopolanie.

Wszyscy laureaci gali

Unijne oblicze Małopolski

Małopolska od początku uruchomienia Funduszy Europejskich aktywnie sięga po dostępne środki i efektywnie je wykorzystuje. Wyraźnie widać to w każdej małopolskiej gminie, wsi i miasteczku.  Niedzielne wydarzenie miało na celu pokazanie, jak dużo zmieniło się w naszym regionie oraz podkreślenie zaangażowania i przedsiębiorczości małopolskich Beneficjentów, którzy w pełni wykorzystali szansę, jaką daje nam wsparcie finansowe UE.

Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych widać w Małopolsce dosłownie na każdym kroku. To projekty wspierające m.in. przedsiębiorczość, ochronę zdrowia, edukację, inicjatywy społeczne. Dzięki Funduszom zadbano także o nasze dziedzictwo regionalne czy ochronę środowiska. Różnorodność realizowanych zadań jest ogromna - od wielomilionowych inwestycji, jak budowa węzła w Wierzchosławicach i obwodnicy Tuchowa, po znacznie mniejsze, ale równie ważne projekty realizowane np. w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka

Wicemarszałek Józef Gawron podkreślał, że Fundusze Europejskie zmieniły oblicze zwłaszcza Polski lokalnej, mniejszych miejscowości i przyczyniają się do równomiernego rozwoju całej Małopolski.

Nie ma chyba dziedziny w której nie odczulibyśmy pozytywnych efektów dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich. Bo to nie tylko wspomniane już wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, ale również mniejsze konkursy grantowe i wsparcie udzielane różnego rodzaju stowarzyszeniom czy organizacjom pożytku publicznego

- dodał Józef Gawron.

Czym stały się unijne środki dla regionu? Szansą, która została efektywnie spożytkowana, motorem napędzający kreatywność mieszkańców oraz impulsem do rozwoju, który z perspektywy 17 lat został w pełni wykorzystany.

Łukasz Smółka gratuluje laureatom

Liderzy lokalnych zmian

Podczas gali przedstawiono laureatów internetowego Plebiscytu "Fundusze Europejskie są w Małopolsce”. Ideą plebiscytu było, aby to Małopolanie, z punktu widzenia lokalnych społeczności, wskazali najciekawsze i najważniejsze inicjatywy wpływające m.in. na podniesienie komfortu i jakości życia, zmieniające estetykę miejscowości, podnoszące standardy edukacji lub ochrony zdrowia.

W Mościcach okolicznościowe statuetki z rąk wicemarszałków Łukasza Smółki oraz Józefa Gawrona odebrali beneficjenci najpopularniejszych projektów z powiatów dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego oraz Tarnowa.

Nagrody publiczności, to najcenniejsze z nagród, jakie można otrzymać, bo przyznawane za sprawą głosów oddanych przez mieszkańców.  W tym momencie warto podkreślić, że wyróżnione dziś w Mościcach inwestycje, to tylko kropla w morzu projektów zrealizowanych dzięki dotacjom unijnym w subregionie tarnowskim. W sumie na terenie subregionu w tej perspektywie finansowej zainwestowano 2,5 mld zł z czego 1,7 mld zł to środki unijne. Kwota robi wrażenie, podobnie jak zmiany, jakich dzięki niej dokonaliście. Gratuluję i życzę satysfakcji ze zrealizowanych projektów

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka, dziękując laureatom.

Muzyczne reminiscencje

W podróż po świecie muzyki filmowej ubarwionej rytmami tanga zabrała gości orkiestra pod batutą Leszka Mieczkowskiego. Towarzyszyli im pianista Hadrian Filip Tabęcki, solistka Anna Ozner oraz para taneczna Urszula Wojtkowiak i Piotr Woźniak.

W Mościckim Centrum nie zabrakło takich klasyków jak „Libertango” i „El Choclo”. Rozbrzmiały także potęgujące nastrój i buduje napięcie dzieła muzyki filmowej mistrzów Ennio Morricone i Hansa Zimmera. Symfonicy sięgnęli także po bardziej współczesne utwory oraz muzyczne akcenty z polskiej kinematografii.

Orkiestra na scenie w Centrum Sztuki Mościce

Gala ponownie w Mościcach

Po kilkuletniej przerwie Gala „Fundusze z kulturą” ponownie zagościła w Centrum Sztuki Mościce. To jeden z najlepszych dowodów na to, jak środki europejskie zmieniają Małopolskę. W ostatnich latach Centrum przeszło ogromną metamorfozę, zauważyć ją można zwłaszcza w sali widowiskowej. Energooszczędne oświetlenie, prezentacje cyfrowe bazujące na wiązkach światła i laserów, wyborne akustyka i nagłośnienie, a także dostępność programów dla osób z dysfunkcją słuchu lub wzroku - wszystko to zapewnia wyższy niż dotychczas standard obcowania ze sztuką w Mościcach. Od momentu oddania do użytku zmodernizowanej sali widowiskowej (październik 2018) do 3 listopada 2021 zorganizowano w niej 1889 wydarzeń, w których uczestniczyło 117 537 widzów.

Laureaci Plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”

Powiat bocheński

Beneficjent: REGIS Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Innowacyjne analogi produktów mięsnych przeznaczone dla osób z dietą wegańską

Beneficjent: Gmina Drwinia
Tytuł projektu: Aktywni rodzice na rynku pracy

Beneficjent: Gmina Drwinia
Tytuł projektu: Zdobywamy kompetencje kluczowe

Beneficjent: Gmina Nowy Wiśnicz
Tytuł projektu: Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400-lecia powstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u podnóża Zamku Kmitów i Lubomirskich

Beneficjent: Powiat Bocheński
Tytuł projektu: Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bocheńskiego

Powiat brzeski

Beneficjent: Powiat Brzeski
Tytuł projektu: Fachowcy w swojej branży

Beneficjent: Gmina Brzesko
Tytuł projektu: Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko

Beneficjent: Gmina Iwkowa
Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Iwkowa 

Beneficjent: Gmina Iwkowa
Tytuł projektu: Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Iwkowa (paliwo gazowe lub biomasa) 

Beneficjent: Gmina Iwkowa
Tytuł projektu: Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wspieranie dzieci ze szczególne potrzebami edukacyjnymi i społecznymi w szkołach publicznych Gminy Iwkowa

Powiat dąbrowski

Beneficjent: Powiat Dąbrowski
Tytuł projektu: Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej 

Beneficjent: Powiat Dąbrowski
Tytuł projektu: Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych

Beneficjent: Gmina Bolesław
Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Pawłów dla gminy Bolesław

Beneficjent: Gmina Dąbrowa Tarnowska
Tytuł projektu: Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych

Beneficjent: Tarnowska Organizacja Turystyczna
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II

Powiat tarnowski

Beneficjent: Gmina Wierzchosławice
Tytuł projektu: Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach

Beneficjent: Gmina Pleśna
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-rekreacyjnego "Relax"

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie
Tytuł projektu: Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie

Beneficjent: Gmina Wierzchosławice
Tytuł projektu: Budowa trasy rowerowej Wierzchosławice-Dwudniaki – Velo Dunajec w Gminie Wierzchosławice

Beneficjent: Klub Dziecięcy "Bobas" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Żłobek "BOBAS" - nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

Miasto Tarnów

Beneficjent: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Tytuł projektu: Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez II etap rozbudowy i modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Beneficjent: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
Tytuł projektu: Renowacja zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Tarnowie
Tytuł projektu: Zakup niskoemisyjnych autobusów CNG wraz z dostosowaniem zaplecza technicznego, integracja różnych środków transportu i poprawa jakości obsługi podróżnych, budowa i modernizacja telematycznych systemów zarządzania ruchem w celu usprawnienia poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej

Beneficjent: Gmina Miasta Tarnowa
Tytuł projektu: Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie

Beneficjent: Gmina Miasta Tarnowa
Tytuł projektu: Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie