Unijne wsparcie dla turystyki, kultury i ochrony środowiska w subregionie sądeckim

13.11.2017
Dzięki unijnemu dofinansowaniu osoby odwiedzające Sądecczyznę i Beskid Niski będą mogły korzystać z nowych możliwości wypoczynku oraz interesujących wydarzeń kulturalnych, przedstawiających bogatą tradycję naszego regionu.

park_krynica.jpg

To jednak nie wszystko – środki z RPO pomogą też w walce o czyste powietrze i środowisko.

"Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zmienia się oblicze całej Małopolski. Tylko do 8 listopada podpisano 1 425 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 3,98 mld zł. Co najważniejsze, z tych pieniędzy na co dzień korzystają mieszkańcy, którzy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę pieców na bardziej ekologiczne czy brać udział w interesujących wydarzeniach kulturalnych. Z kolei małopolskie miejscowości są coraz bardziej interesujące dla turystów i kuracjuszy" – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys podczas przekazania przedstawicielom małopolskich gmin i instytucji umów gwarantujących dofinansowanie dla 14 projektów w wysokości ponad 30 mln zł (ich całkowita wartość to 41 mln zł). W wydarzeniu wzięli udział także Leszek Zegzda, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za turystykę oraz radny województwa Stanisław Pasoń.

Po pierwsze – turystyka


Turyści i kuracjusze przyjeżdżający do Krynicy-Zdroju już za dwa lata będą mogli odpoczywać w zupełnie odmienionym parku Dukieta oraz na skwerze przy Bulwarach Dietla i Bulwarze Krynickim. Jeszcze przyjemniej będzie odpoczywać się też nad potokiem Kryniczanka, którego koryto zostanie przebudowane. Dzięki dofinansowaniu zasadzone zostaną też nowe rośliny, a całości blasku będą nadawać nowe, stylowe i – co równie ważne – energooszczędne latarnie. Ochłody w ciepłe dni będzie można szukać też w pobliżu nowoczesnych fontann, które powstaną w parku Dukieta. Z kolei po długich spacerach odpoczynek będzie można znaleźć na specjalnych schodach z wygodnymi siedziskami i leżakami. Na te projekty przeznaczono ze środków RPO prawie 12 mln zł. Nowe możliwości spędzania wolnego czasu czekają też na osoby, które zdecydują się odwiedzić pobliską gminę Grybów. To właśnie tam powstanie szlak rowerowy o długości ponad 80 km. Do dyspozycji podróżujących na dwóch kółkach będzie specjalnie oznakowana trasa z wiatami przystankowymi, gdzie będzie można odpocząć lub potrenować na specjalnych siłowniach zewnętrznych. Na całym odcinku – przebiegającym przez niemal wszystkie miejscowości gminy Grybów – powstanie też 17 przystanków rowerowych. Warto podkreślić, że projektowane wiaty i przystanki będą nawiązywać do architektury ziemi grybowskiej – będą zbudowane z drewna i będą posiadać dwuspadowe dachy. Unijne dofinansowanie dla tego projektu to prawie 400 tys. zł. 

podpisanie_umow_krynica_2.jpg

Po drugie – tradycja i kultura

Dzięki przyznanym środkom w wysokości 1,8 mln zł nie zabraknie też nowych, interesujących możliwości spędzania wolnego czasu w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, w którym gruntownie przebudowana zostanie sala im. Lipińskiego. Będzie ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a dzięki nowemu, specjalnemu systemowi, z wydarzeń kulturalnych będą mogły korzystać też osoby niedosłyszące. Oprócz wymiany foteli, drzwi i wykładzin, obiekt zostanie też wyposażony w nowe oświetlenie sceniczne i nagłośnienie. Nowe oblicze zyska też recepcja, która będzie lepiej wyposażona i w której będzie można zaczerpnąć informacji na temat działalności MCK. Z kolei w Bobowej zostanie zrealizowany projekt Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”. Dofinansowanie w wysokości ponad 940 tys. zł. pozwoli osobom zainteresowanym dziedzictwem kulturowym ziemi gorlickiej na udział w interesujących warsztatach instrumentalnych, tanecznych, wokalnych czy rękodzieła ludowego. Centrum kultury w Bobowej zyska też nowe instrumenty muzyczne, a wśród nich: fortepian, basy, skrzypce, klarnety, trąbki, akordeony, flety i saksofony. Do dyspozycji uczestników zajęć będą też nowe stroje regionalne Pogórzan, a wszystkie ciekawe inicjatywy kulturalne będą mogły być obsługiwane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu (w tym kamer czy telebimu). 

Po trzecie – ekologia

Dzięki przekazanym umowom zostaną wymienione też stare i nieekologiczne kotły w kilkuset domach powiatu nowosądeckiego (gminy: Chełmiec, Korzenna, Łącko, Stary Sącz oraz miasto Nowy Sącz). Zostaną one zastąpione spełniającymi najwyższe normy kotłami na węgiel, gaz, biomasę i paliwa stałe, co zdecydowanie wpłynie na ograniczenie smogu. Mieszkańcy ziemi sądeckiej będą mogli skorzystać też z interesujących zajęć edukacyjnych, dzięki którym dowiedzą się więcej na temat tego, dlaczego warto wspólnie dbać o ochronę naszego środowiska. Przypomnijmy, że w sumie w domach całej Małopolski zostanie wymienionych ponad 26,5 tys. nieekologicznych pieców na co przeznaczono aż 295 mln zł z RPO. Tylko na Sądecczyznie zniknie 4,3 tys. najgorszej jakości pieców, na co przeznaczono ponad 50 mln zł z UE. To jednak nie jedyne działanie, dzięki któremu ziemia sądecka będzie jeszcze bardziej ekologiczna. W gminie Łabowa rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków i powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej. Inwestycje te pozwolą nie tylko na większy dostęp mieszkańców do najwyższej jakości wody, ale też na ochronę tych wyjątkowych i pięknych terenów, leżących na obszarze Natura 2000. W ramach dwóch projektów, dla których dofinansowanie wynosi ponad 6,5 mln zł, powstaną też przydomowe przepompownie ścieków.

podpisanie_krynica.jpg

Źródło: Biuro prasowe UMWM i materiały własne.