Uroczyste otwarcie Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica

08.10.2021
W piątek, 8 października w Pałecznicy uroczyście otwarto Centrum Rozwoju Społecznego. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka i radny województwa Wojciech Kozak.

Celem projektu była przebudowa i rozbudowa zespołu budynków zlokalizowanych przy szkole podstawowej przy ul. św. Jakuba 43 w Pałecznicy wraz doposażeniem sąsiedniego budynku na potrzeby mikro przedsiębiorców. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. 

W ramach rozbudowy powstała hala sportowa oraz budynek zaplecza socjalno-sanitarnego. Zagospodarowano również przyległy teren wraz z infrastrukturą techniczną. 

Inwestycja objęła przebudowę istniejącej sali gimnastycznej, polegającej na adaptacji na potrzeby sali koncertowej wraz modernizacją istniejącej kotłowni olejowej oraz rozbudową adaptowanego obiektu o dwa nowe budynki. 

Łączna wartość projektu to przeszło 19 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło ponad 9 mln zł. Pozostałe fundusze pochodzą ze środków publicznych.