Zalecenia dotyczące prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie

25.05.2022
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało zbiór zaleceń dotyczących widocznego eksponowania źródła finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie. Zalecenia skierowane są do beneficjentów organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne poświęcone FE.

Zbiór zaleceń w postaci listy kontrolnej dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące Funduszy Europejskich (.pdf, 110 KB)