Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania dotyczące aktywizacji na obszarach realizacji LSR

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie (sala sesyjna), ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków.

Uczestnicy spotkania:

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski.

Uwagi:      

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej LGD. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia  16 sierpnia br., do godz. 12.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Marlena Mazur, tel. 12 299 06 70, marlena.mazur@umwm.pl.